Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon

Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon

DamKlub 1
DamKlub 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Pro mě má Candice Bergen ten nej­lep­ší smy­sl pro humor na celém svě­tě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ost­rá a rych­lá. Její vti­py jsou skvě­lé. Je okouz­lu­jí­cí     a legrač­ní.“

„Co se týká její posta­vy, Sharon je roz­ve­de­ná fede­rál­ní soud­ky­ně a čelí své vlast­ní výzvě. Sharon v sebe ztra­ti­la víru. Její pře­káž­kou je její pod­hod­no­co­vá­ní. Je obě­tí toho, co říká spo­leč­nost. Ženy v jejím věku už nejsou zají­ma­vé, nema­jí sex appeal, nemě­ly by mít fyzic­ké vzta­hy. Sharon zabouch­la dve­ře. Rozhodla se sou­stře­dit na svou kari­é­ru a být úspěš­ná soud­ky­ně. Musí pře­ko­nat pře­káž­ky ve svém pře­svěd­če­ní. Musí zjis­tit, že se může vrá­tit ven, že se do ní někdo zami­lu­je, bude si uží­vat její spo­leč­nost a ona jeho. Je to sku­teč­ná výzva pro lidi všech věko­vých kate­go­rií, aby věři­li, že sto­jí za to, aby je někdo milo­val,“ vysvět­lu­je Holderman.

„Když mi byla nabíd­nu­ta posta­va Sharon, byla jsem nad­še­ná,“ říká Bergen. „Sharon je fede­rál­ní soud­ky­ně, je inte­li­gent­ní, je hla­sem spra­ve­dl­nos­ti, má smy­sl pro humor, ale je vel­mi dis­ci­pli­no­va­ná. Takže všech­no dělá pod­le pří­ruč­ky. Žije vlast­ně sama už stov­ky let. Byla vda­ná za bláz­ni­vé­ho chláp­ka. Ten si v 67 letech našel na seznam­ce o víc než polo­vi­nu mlad­ší ženu. Tak se s ním roz­ved­la.  Začíná uva­žo­vat, že by mož­ná ješ­tě moh­la chtít vídat něja­ké muže. Je na vrcho­lu své kari­é­ry a necí­tí, že by ji v živo­tě někdo chtěl.“

„Padesát odstí­nů šedi ji zasáh­ne jako blesk. Pustí se do svě­ta inter­ne­to­vých sezna­mek. Ze začát­ku jí to moc nejde. Pak se sezná­mí s Georgem (Richard Dreyfuss). Je zábav­ný, upřím­ný, inte­li­gent­ní a je daňo­vý práv­ník. Navíc Richard Dreyfuss je fan­tas­tic­ký herec. Má tako­vou tu divo­kou pří­tom­nost, šíle­nou sebe­dů­vě­ru, je plný živo­ta a humo­ru. Mám z něj pocit, že se nebo­jí jít kam­ko­liv,“ dodá­vá Bergen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35394 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72416 KB. | 22.05.2024 - 12:58:35