Kritiky.cz > Recenze knih > Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

batman psychology dark stormy knight
batman psychology dark stormy knight
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Najčastejšie zob­ra­zo­va­ným komik­so­vým hrdi­nom je asi Batman. Zaujímalo Vás nie­ke­dy, ako by ten­to samozva­ný ochran­ca spra­vod­li­vos­ti dopa­dol u psy­chi­at­ra? A čo jeho (ne)priatelia?

Kto je Travis Langley?

Na zači­a­tok je potreb­né pove­dať pár slov o auto­ro­vi. Autor kni­hy je pro­fe­sor Langley. Tento vyso­ko­škol­ský uči­teľ psy­cho­ló­gie pred­náša nie­len na Hendersonskej uni­ver­zi­te, ale aj na ame­ric­kých komik­so­vých fes­ti­va­loch (tzv. Comic-Conoch). Má rád komiksy a ako samot­ný názov  kni­hy napo­ve­dá, v tej­to pub­li­ká­cii sa roz­ho­dol psy­cho­lo­gic­ky ana­ly­zo­vať Batmana a jeho (ne)priateľov naprieč všet­ký­mi komiksa­mi, fil­ma­mi a ani­mo­va­ný­mi seri­ál­mi.

Kto je Batman?

Batman, vlast­ným menom Bruce Wayne, je boháč, kto­rý cez deň vystu­pu­je ako maji­teľ fir­my Wayne Enterprise a v noci ochra­ňu­je mes­to Gotham v kos­tý­me neto­pie­ra. Batman nemá žia­d­ne super­schop­nos­ti, je iba veľ­mi dob­re tech­nic­ky vyba­ve­ný (pre­to­že je boha­tý, môže si to dovo­liť). Síce znie jeho prí­beh úžas­ne, jeho det­stvo úžas­né nebo­lo. Zažil veľ­kú trau­mu – videl, ako mu zavraž­di­li rodi­čov.

Ako sa táto uda­losť pod­pí­sa­la na jeho psy­chi­ke? Prečo nosí mas­ku? A pre­čo prá­ve neto­pier? Na tie­to (ale aj ďal­šie otáz­ky) pri­náša autor odpo­ve­de v kni­he.

Nebudem taj­nost­kár­ka - jed­nu z nich vám pre­zra­dím. Batman, hoci mám mno­ho prí­zna­kov post-traumatickej stre­so­vej poru­chy, ju podľa pro­fe­so­ra nemá. Batman nespĺňa via­ce­ré kri­té­riá. Profesor sa domnie­va, že sa Batman na svo­ju život­nú situ­á­ciu adap­to­val pozi­tív­ne (post-traumatický rast), keď na seba vzal úlo­hu Batmana.

Profesor Langley sa ďalej v kni­he pozrel aj na zápo­rá­kov. Joker, King Tut, Poison Ivy a ďašie prí­pa­dy sú zhr­nu­té v prí­pa­do­vých štúdi­ách a to posky­tu­je nový náhľad na ich činy v komik­soch či fil­moch.

Záver:

Kniha je super a odpor­účam ju kaž­dé­mu, kto má aspoň tro­chu rád Batmana. Páčia sa mi prí­pa­do­vé štúdie jeho nepri­a­teľov – Joker, Bane ale aj menej zná­my Hugo Strange. Autor im na zákla­de DSM (Diagnosticko-štatistický manu­ál) sta­no­vil dia­gnó­zy a ak by exis­to­va­li v reál­nom sve­te, mno­hí z nich by skon­či­li na psy­chi­atrii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #2149: The New 52 - Batman15. června 2023 #2149: The New 52 - Batman New 52, velkolepý restart z roku 2011, který moderní svět DC Comicsu změnil k nepoznání. 52 pravidelných sérií, které hrdiny jako Batman, Superman, Wonder Woman, Batgirl, Green Lantern a […] Posted in Recenze komiksů
  • Highlights: FINLAND vs USA | 2021 #IIHFWorlds22. května 2021 Highlights: FINLAND vs USA | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
  • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […] Posted in Recenze knih
  • Nudo e selvaggio (1985)20. ledna 2018 Nudo e selvaggio (1985) Nepříliš známý dobrodružný film, ve kterém hraje nahota velmi podstatnou roli, bohužel kanibalů ani gore si tu moc neužijeme… Prof. Pedro Ibañez společně se svou dcerou Evou […] Posted in Horory
  • Perníkový táta - Série 416. dubna 2022 Perníkový táta - Série 4 4. řada: 90 % Do značné míry rozporuplná série. Je tu spousta neuvěřitelně skvělých epizod, kdy Gus řádí anebo Walter řádí anebo řádí oba, ale také mnoho povídacích epizod, které jsou na […] Posted in Krátké recenze
  • Red Dead Redemption 2 / část 36 / Město plné kulek / 1080 HD / 60 FPS4. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 36 / Město plné kulek / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.4713. dubna 2023 Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.47 S potěšením oznamujeme, že byla vydána aktualizace 1.47 pro hru Euro Truck Simulator 2, která je nyní k dispozici ve službě Steam. Tato aktualizace obsahuje opravy chyb, změny a nový […] Posted in Herní aktuality
  • Virus (1999)29. prosince 2018 Virus (1999) Zdánlivě opuštěným lodím se raději vyhýbejte velkým obloukem! Mohlo by se totiž stát, že skončíte jako náhradní díly… Posádka lodi Sea Star se dostane ve vodách jižního […] Posted in Horory
  • Vladimír Polívka - Kuba26. února 2016 Vladimír Polívka - Kuba V pohádce hrajete Kubu, mohl byste nám ho trochu přiblížit?  Je to takový ten antihrdina, který nejdřív činí a až potom myslí. Většinou, co může, to pokazí. Je to popleta, harlekýn děje. […] Posted in Rozhovory

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10626 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72519 KB. | 18.04.2024 - 19:09:48