Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Loď duchů - Jestli je to „béčko“, tak proč tak je tam tolik slavných herců!

Loď duchů - Jestli je to „béčko“, tak proč tak je tam tolik slavných herců!

LodDuchu
LodDuchu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loď duchů je dal­ší z řady pove­de­ných béč­ko­vých horo­rů od Dark Castle Entertainment, kte­rý jako obvykle nepro­šel kri­ti­kou chudá­ků, co do dnes nepo­cho­pi­li, že béč­ko je již samo­stat­ný horo­ro­vý žánr a niko­liv ozna­če­ní pro dru­ho­řa­dý film.

V roce 1953 se za nevy­jas­ně­ných okol­nos­tí ztra­ti­la zao­ce­án­ská výlet­ní loď - tak tro­chu jako Titanic. Úvodní scé­na, ve kte­ré je názor­ně uká­zá­no, co se na lodi ve sku­teč­nos­ti sta­lo, je napros­to doko­na­lá a dá se říct, že je to nej­po­ve­de­něj­ší scé­na z fil­mu. To ale roz­hod­ně neznam­ná, že by zby­tek za nic nestál. Děj se dále pře­ne se do sou­čas­nos­ti, na palu­bu lodi zabý­va­jí­cí se pát­rá­ním po neob­je­ve­ných vra­cích. Ta jed­no­ho dne tuto ztra­ce­nou loď obje­ví.

Jelikož posád­ka vra­ky nehle­dá jen tak z dob­ré vůle, ale pro pení­ze, zají­ma­jí se pře­de­vším o to, co na lodi je a co by se dalo zpe­ně­žit. Začnou tedy loď pro­hle­dá­vat. Po chví­li se ale začnou čle­no­vé posád­ky záhad­ně ztrá­cet a těm co zbý­va­jí začí­ná být jas­né, že tady něco není v pořád­ku. V závě­ru fil­mu si vši­mě­te scé­ny, kte­rá jas­ně nazna­ču­je, že moř­ské zlo (sea evil) zni­čit nelze a pokud máte jenom tro­chu pocit, že se vám to poved­lo, obje­ví se zno­vu jin­de nebo v jiné podo­bě.

Filmové tri­ky jsou na veli­ce sluš­né úrov­ni, hudeb­ní dopro­vod rov­něž. Vše je pak ješ­tě pod­tr­že­no tem­nou atmo­sfé­rou, kte­rá ze staré­ho vra­ku dýchá. Dark Castle do toho také inves­to­val nema­lé pení­ze. Jak už to u sním­ků této spo­leč­nos­ti bývá, mají tro­chu slab­ší scé­nář. Ale vzhle­dem k žán­ru to není roz­ho­du­jí­cí. Cílem b-hororů je roz­ptý­lit, poba­vit a hlav­ně podě­sit divá­ka znudě­né­ho všed­ním dnem. A to Loď duchů roz­hod­ně spl­ňu­je.


Podívejte se na hodnocení Loď duchů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39355 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72028 KB. | 18.04.2024 - 19:44:16