Kritiky.cz > Speciály > Logan: Wolverine

Logan: Wolverine

Logan
Logan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příroda mě stvo­ři­la jako podi­ví­na.

Člověk ze mě udě­lal zabi­já­ka.

A Bůh způ­so­bil, že to trvá pří­liš dlou­ho.

Rozhodující kapi­to­la ve fil­mo­vé his­to­rii, pří­běh nej­vět­ší­ho komik­so­vé­ho hrdi­ny, jaký byl kdy stvo­řen, při­chá­zí do kin v režii vizi­o­nář­ské­ho scé­náris­ty a reži­sé­ra, Jamese Mangolda. Ve sním­ku Logan: Wolverine se Hugh Jackman  (nomi­no­va­ný na Oscara) vra­cí ješ­tě jed­nou a napo­sle­dy ve své iko­nic­ké roli jako Wolverine, ten­to­krát v syro­vém, půso­bi­vém a dra­ma­tic­kém pří­bě­hu o obě­to­vá­ní se a vykou­pe­ní.

Píše se rok 2029. Mutanti jsou pryč – nebo téměř pryč. Osamělý, sklí­če­ný Logan pro­pí­jí dny ve skrý­ši na vzdá­le­ném kon­ci mexic­ké hra­ni­ce a vydě­lá­vá drob­né jako nájem­ný řidič. Jeho spo­leč­ní­ky v exi­lu jsou vyhna­nec Caliban a chu­ra­vý pro­fe­sor X, jehož výji­meč­ná mysl je sží­rá­na zhor­šu­jí­cí­mi se záchva­ty. Ale Loganovy poku­sy skrýt se před svě­tem a jeho dědic­tvím náh­le skon­čí, když se obje­ví záhad­ná žena s nalé­ha­vou žádos­tí, aby Logan dopro­vo­dil jed­nu výji­meč­nou dív­ku do bez­pe­čí. Avšak brzy musí vyta­sit své drá­py, když je nucen posta­vit se tem­ným silám a niče­mo­vi ze své vlast­ní minu­los­ti. Během mise na život a na smrt se časem una­ve­ný váleč­ník vydá­vá na dlou­hou ces­tu k napl­ně­ní své­ho osu­du.

V hlav­ní roli Hugh Jackman jako Logan, spo­lu s Patrickem Stewartem (X-Men: Budoucí minu­lost), Stephenem Merchantem, Richardem E. Grantem a nováč­kem Dafne Keenovou. Film reží­ro­val James Mangold (Walk the Line, Wolverine); pro­du­cen­ty byli Hutch Parker, Simon Kinberg a Lauren Shuler Donnerová; dis­tri­bu­tor 20th Century Fox. LOGAN bude mít svě­to­vou pre­mi­é­ru v kinech 3. břez­na 2017.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23987 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71803 KB. | 17.07.2024 - 17:52:44