Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtete dru­hou část člán­ku věnu­jí­cí se chys­ta­ným mar­ve­lov­ským seri­á­lům z Multiverse ságy. Pokud si chce­te pře­číst prv­ní část, ve kte­ré se dozví­te, na jaké fil­my se může­te těšit, pře­čte­te si prv­ní část.

5. fáze:

What If…? - 2. série (začá­tek roku 2023)

Druhá řada ani­mo­va­né­ho seri­á­lu What If…? (čes­ky “Co kdy­by?”) dora­zí na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ někdy na začát­ku příští­ho roku. Bude obsa­ho­vat devět epi­zod, včet­ně pří­bě­hu s Iron Manem na Sakaaru, kte­rý se bohu­žel nevešel do prv­ní série.   

Secret Invasion (jaro 2023)

Seriálu, kte­rý bude vol­ně inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­ným komik­so­vým even­tem, se dočká­me na jaře příští­ho roku. Hlavním hrdi­nou bude Nick Fury, kte­ré­ho opět ztvár­ní Samuel L. Jackson. Těšit se rov­něž může­me na Cobie Smulders (Maria Hill), Bena Mendelsohna (Talos), Oliviu Colman, Carmen Ejogo a Emiliu Clarke. Drobnějších rolí by se dle dostup­ných infor­ma­cí měli také zhos­tit Martin Freeman (Everett K. Ross) a Don Cheadle (War Machine). Zda bude mít mini­sé­rie zásad­ní dopad na chod budou­cích fil­mů a seri­á­lů, se tepr­ve uká­že.

 

Echo (léto 2023)

Spin-off seri­á­lu Hawkeye, kte­rý si vez­me na sta­rost duo Emily a Etan Cohenových, dora­zí na Disney+ v létě příští­ho roku. Alaqua Cox si zopa­ku­je roli Echo. Mnoho fanouš­ků také urči­tě mile potě­ší návrat Vincenta D’Onofria (Kingpin) a Charlieho Coxe (Daredevil). 

 

Loki - 2. série (léto 2023)

V létě rov­něž dora­zí pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho seri­á­lu Loki, kte­ré bude pří­mo nava­zo­vat na závě­reč­nou epi­zo­du prv­ní série. Tom Hiddleston se vrá­tí jako lsti­vý Bůh kla­mu. Režie se ten­to­krát necho­pí Kate Herron, nýbrž dvo­ji­ce Justin Benson a Aaron Moorhead (reži­sé­ři něko­li­ka epi­zod seri­á­lu Moon Knight).

Ironheart (pod­zim 2023) 

Iron Manova nástup­ky­ně Ironheart v podá­ní mla­dé Dominique Thorne, kte­rá se popr­vé obje­ví v sním­ku Black Panther: Wakanda nechť žije (v ori­gi­ná­le Black Panther: Wakanda Forever), se své­ho vlast­ní­ho seri­á­lu dočká na pod­zim 2023. Doplní ji Alden Ehrenreich, znám pře­de­vším jako mla­dý Han Solo z fil­mu Solo: Star Wars, a Anthony Ramos, kte­rý ztvár­ní zápo­rá­ka Hooda. Scénář napí­še Chinaka Hodge (Ledová archa).   

Agatha: Coven of Chaos (zima 2023)

Samostatného seri­á­lu o čaro­děj­ce Agathě Harknessové, jež se popr­vé obje­vi­la v seri­á­lu WandaVision, se dočká­me na kon­ci roku 2023. Hlavní role se zhos­tí Kathryn Kahn a dle růz­ných zdro­jů by mělo jít o seri­ál s prv­ky čer­né kome­die. Původně se měl seri­ál jme­no­vat “Agatha: House of Harkness”, nako­nec byl však pře­jme­no­ván na “Agatha: Coven of Chaos”.  

Daredevil: Born Again (jaro 2024) 

To nej­lep­ší, zla­tou třeš­nič­ku na dor­tu, jsem si zce­la záměr­ně nechal na samot­ný závěr. Jaro 2024 se totiž pone­se ve zna­me­ní vel­ko­le­pé­ho návra­tu Daredevila. Ano, Matt Murdock se sice již krát­ce mih­nul ve fil­mu Spider-Man: Bez domo­va a ješ­tě se s ním setká­me v seri­á­lech She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka a Echo, své samo­stat­né série se ovšem dočká až za dva roky. Čekání sice bude dlou­hé, ale roz­hod­ně bude stát za to. Seriál bude mít - na roz­díl od jiných Disney+ pro­jek­tů - mohut­ný roz­sah. Dočkáme se rov­nou 18 epi­zod (!!!). Na pro­jekt budou dohlí­žet Chris Ord a Matt Corman. Do titul­ní role se vrá­tí Charlie Cox a dopl­ní jej Vincent D’Onofrio jako Kingpin. 

 

V krát­kos­ti bych se ješ­tě poza­sta­vil nad názvem. “Daredevil: Born Again” má totiž dvoj­znač­ný význam. Jednak jde o pří­mý odkaz na stej­no­jmen­ný iko­nic­ký pří­běh z pera Franka Millera (čes­ky vyšel v Ultimátním komik­so­vém kom­ple­tu jako “Daredevil: Zmrtvýchvstání”), z něhož prav­dě­po­dob­ně budou auto­ři čer­pat, jed­nak jde - podob­ně jako tře­ba v pří­pa­dě “Spider-Man: Homecoming” - o sym­bo­li­ku, jeli­kož půjde o nové poje­tí zná­mé posta­vy (pro­to “Born Again” - znovuzrození/zmrtvýchvstání). Vzhledem k tomu, že net­fli­xov­ský Daredevil byl zaříz­nut po tře­tí sérii a skon­čil ote­vře­ně, je návrat více než víta­ný. Otázkou je, jak s Daredevilem a s ostat­ní­mi posta­va­mi auto­ři nalo­ží. Snad to neskon­čí fiaskem. 

 

 Jsme na kon­ci! Na jaké mar­ve­lov­ské fil­my a seri­á­ly se těší­te? Které vás zau­ja­ly a kte­ré vás nechá­va­jí úpl­ně chlad­ným? A těší­te se na budou­cí fáze MCU?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Multiverse sága - Co nás čeká a nemine?


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání26. června 2023 Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dozvídá o utajené invazi Skrullů na Zemi... Nick Fury v podání Samuela L. Jacksona je součástí Marvel Cinematic Universe již od po-titulkové scény prvního […] Posted in TV Recenze
  • Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo31. července 2023 Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo Nad průměrností a hloupostí většiny MCU seriálů skřípu zuby. Naplno mě bavily vlastně jen WandaVision a Loki. A teď Tajná invaze. Tenhle velký seriálový event se vcelku povedl. Jistě, o […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79393 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72498 KB. | 18.05.2024 - 07:32:15