Kritiky.cz > Profily osob > Město 44 - Filmoví tvůrci

Město 44 - Filmoví tvůrci

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

JAN KOMASA – REŽIE

Komasa se naro­dil 28. říj­na 1981 v Poznani. V roce 2001 zahá­jil stu­di­um na katedře režie na Státní fil­mo­vé ško­le v Lodži. Dříve vystu­do­val filo­zo­fii na Univerzitě kar­di­ná­la Stefana Wyszynského ve Varšavě. Je absol­ven­tem střed­ní ško­ly M. de Cervantese ve Varšavě, kde se zamě­řo­val na špa­něl­skou lite­ra­tu­ru. Absolvoval baka­lář­ské stu­di­um hry na kla­vír na kon­zer­va­to­ři. Mladý a talen­to­va­ný reži­sér zís­kal celou řadu fil­mo­vých cen, je také her­cem v mno­hých fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cích (Předjaří Filipa Bajona).

MARIAN PROKOP – KAMERA

Prokop se naro­dil 22. srp­na 1967. V roce 1993 absol­vo­val fil­mo­vou ško­lu v Lodži, obor kame­ra. Zkušenosti zís­kal jako šven­kr pra­cu­jí­cí s Arturem Reinhartem, Dariuszem Kucem a Krzysztofem Ptakem. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Gdyni zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší kame­ru, stej­ně jako na Mezinárodním fes­ti­va­lu kine­ma­to­gra­fie – Camerimage. Je kame­ra­ma­nem více než 20ti celo­ve­čer­ních fil­mů a diva­del­ních před­sta­ve­ní, zís­kal zku­še­nos­ti na stov­kách tele­viz­ních reklam.

AKSON STUDIO

Akson Studio je jed­nou z před­ních pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí v Polsku, kte­rá půso­bí na trhu již 20 let a spo­lu­pra­cu­je s vyni­ka­jí­cí­mi fil­ma­ři jako: Andrzej Wajda, Roman Polanski, Márta Mészáros, Paweł Edelman, Jan Jakub Kolski, Feliks Falk, Grzegorz Kuczeriszka, Jan Komasa a mno­ho dal­ších. Film Katyň, kte­rý vzni­kl v naší pro­duk­ci a reží­ro­val ho Andrzej Wajda, byl nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Akson Studio také pro­du­ko­va­lo tele­viz­ní seri­á­lo­vé hity jako: Przepis na życie, Magda M., Hotel 52, Czas hono­ru, Teraz albo nig­dy. V nedáv­né minu­los­ti se Akson Studio podí­le­lo na výro­bě tří vel­kých fil­mů: divá­ky dlou­ho oče­ká­va­ný sní­mek Walesa: člo­věk nadě­je reži­sé­ra Andrzeje Wajdy; Maria Skłodowska Marty Mészáros; a Místo 44, vel­ko­film o var­šav­ském povstá­ní v roce 1944 reži­sé­ra Jana Komasy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Komiks 10929. května 2019 Komiks 109 Posted in Komiks
  • Demonic Toys (1992)30. prosince 2012 Demonic Toys (1992) Tyhle hračky svým dětem určitě nekupujte! Těhotná policistka Judith a její přítel Matt chystají zátah na překupníky se zbraněmi. Dojde k přestřelce a Matt umírá. Oba zločinci Lincoln a […] Posted in Horory
  • Občanská válka20. dubna 2024 Občanská válka Mám rád tvorbu Alexe Garlanda a ikdyž tvoří né úplně divácky vdečné filmy, tak zatím u mne nešlápl ani jednou vedle, takže jsem byl zvědav jak si poradí s trochu jinou látkou, divácky […] Posted in Krátké recenze
  • Bára už to nedává... | Survivor CZ&SK30. ledna 2022 Bára už to nedává... | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají25. prosince 2022 Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají. Věřte, že se vám […] Posted in Recenze knih
  • A - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 A - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech patří mezi spisovatele a také ilustrátory, jenž si vytvářejí vlastní svět. Magickou atmosféru dodává svým knihám jak psaným, tak i čistě jen s ilustracemi. Jednou takovou je A. […] Posted in Recenze knih
  • Pahanhautoja (2022)2. května 2022 Pahanhautoja (2022) Slušný Monster/Body Horor z Finska! V zahraničí se jedná o druhý nejchválenější horor roku ( Společně s X film startuje na solidních 68%) a je to slušné a pro Finsko rozhodně zásadní […] Posted in Krátké recenze
  • ...13. června 2020 ... Matrix 4 se odkládá, konkrétně z 21. 5. 2021 na 1. 4. 2022 Posted in Krátké aktuality
  • Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení17. února 2017 Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení Jaro je tady. Konečně máme možnost vyrazit ven bez zimních bund a jiného teplého oblečení. A podle informací meteorologů by už teploty nijak výrazně klesat neměly. Co to pro nás znamená? […] Posted in Domácí rady
  • Overlord (2018)12. listopadu 2018 Overlord (2018) Ultimátní Guilty Pleasure a nejlepší válečný horor vůbec. Hereditary je nejzásadnější horor roku, Ghostland nejintenzivnější,Quiet Place nejoriginálnější a Overlord nejakčnější a […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23172 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72173 KB. | 21.04.2024 - 20:49:08