Kritiky.cz > Speciály > Město 44 - Synopse

Město 44 - Synopse

Mesto44
Mesto44
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Město 44 je pří­bě­hem mla­dých Varšavanů plných živo­ta a váš­ně. Žijí své živo­ty jako by kaž­dý den měl být jejich posled­ním. Není to díky jejich sta­teč­nos­ti nebo leh­ko­váž­nos­ti - ten­to postoj je při­ro­ze­ná věc s ohle­dem na sku­teč­nost, kte­ré čelí. Poznáme hlav­ní posta­vy fil­mu (Stefana, Biedronku a Kamu) krát­ce před­tím, než v létě 1944 vypuk­ne vzpou­ra.

Stefan se po smr­ti své­ho otce stal hla­vou rodi­ny. Při prá­ci v továr­ně na čoko­lá­du čelí kaž­do­den­ní­mu poní­že­ní od nacis­tů. Je roz­pol­ce­ný mezi nutká­ním při­dat se k anti­na­cis­tic­ké­mu odbo­ji a sli­bem, kte­rý dal své mat­ce, že se nebu­de vojen­sky anga­žo­vat. 1. srp­na 1944 hnu­tí pol­ské­ho odpo­ru vra­cí úder. Přes slib jeho mat­ce se pus­tí Stefan do boje spo­leč­ně se svý­mi přá­te­li. Mladí Poláci vní­ma­jí své zapo­je­ní do pod­zem­ní­ho hnu­tí nejen jako vlas­te­nec­kou povin­nost, ale také jako dob­ro­druž­ství, pří­le­ži­tost se pochlu­bit před svý­mi vrs­tev­ní­ky a zapů­so­bit na dív­ky. Flirtují, před­vá­dí se a děla­jí plá­ny během jejich odbo­jo­vé­ho cvi­če­ní, aniž by si uvě­do­mo­va­li, že se blí­ží­cí léto sta­ne nej­těž­ší zkouš­kou jejich živo­ta. Avšak netu­ší, co pro ně his­to­rie při­pra­vi­la…

Vázáni přá­tel­stvím, posta­vy Města 44, vytvo­ří jeden z nej­od­váž­něj­ších oddí­lů během povstá­ní, pod vede­ním cha­risma­tic­ké­ho vůd­ce Kobry. Jsou svěd­ky obě­to­vá­ní se a hrdin­ství, ale i kru­tos­ti, zra­dy a vraž­dy. Učí se lás­ce a zjis­tí, co je to nená­vist. Dějiny jim dají krva­vou a kru­tou lek­ci v dospí­vá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Postavy STEFAN (Józef Pawłowski) – není napojen na polský odboj; po smrti svého otce, polského důstojníka v roce 1939 se Stefan musí starat o svou rodinu - matku, kdysi populární herečku a svého […] Posted in Speciály
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Varšavské povstání Varšavské povstání bylo největší ozbrojené povstání ze všech evropských odbojových hnutí během druhé světové války. Začalo 1. srpna 1944 a provedla ho Zemská armáda (Armia Krajowa - AK), […] Posted in Speciály
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - O filmu Město 44 není historický film nebo dokument o Varšavském povstání. I když je zasazen do válkou zničeného města, vypráví příběh o lidech, ne o vojenských oddílech nebo barikádách. Město 44 […] Posted in Speciály
  • Kurýr – cesta k Varšavskému povstání7. května 2022 Kurýr – cesta k Varšavskému povstání Poláci jsou hrdý národ a ve své historii mají bohatou zásobu hrdinských příběhů. O jednom takovém vypráví Kurýr. Osudy špióna inspirované skutečným životem “Kurýra z Varšavy”, kterého v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze „Místnost sebevrahů“ - 70 %16. dubna 2013 Recenze „Místnost sebevrahů“ - 70 % Pod vedením mladého režiséra Jana Komasy (Óda na radost – povídka Warsaw) vznikl velice zajímavý film. Ukazuje nám problematiku dospívání, jak ho mladí prožívají, čeho se obávají a jak […] Posted in Filmové recenze
  • Dům draka | S1 EP9: Uvnitř epizody (HBO)17. října 2022 Dům draka | S1 EP9: Uvnitř epizody (HBO) Posted in Videa
  • JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy31. srpna 2018 JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy Velmi silný příběh o velkém boji o přežití a nikdy nekončící víře a naději. Příběh, jež byl napsán dle skutečné události, a při jehož čtení vám bude běhat mráz po zádech, vás naučí vážit […] Posted in Recenze knih
  • Zloději zelených koní - 55 %9. září 2016 Zloději zelených koní - 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spojené s nebezpečím propadnou a těžko se své vášně zbavují, když výsledkem může být hromada peněz […] Posted in Filmové recenze
  • Mother Krampus (2017)28. prosince 2017 Mother Krampus (2017) Zlobivé děti třeste se! Frau Perchta přichází… Když roku 1992 zmizí těsně před Vánocemi několik dětí, rozhodnou se obyvatelé malého městečka vzít spravedlnost do vlastních […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05344 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72339 KB. | 23.05.2024 - 15:15:35