Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v srpnu?

Na jaké filmy se těšit v srpnu?

yIUube1pSC0
yIUube1pSC0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na co zajít v srpnu do kina? Zde máte pár tipů:
Atomic Blonde: Bez lítos­ti - v kinech od 3. 8.
Charlize Theron hra­jí­cí taj­nou agent­ku, kte­rá je vyslá­na do Berlína v roce 1989, aby vyře­ši­la pří­pad vraž­dy její­ho kole­gy. Můžete se těšit pře­de­vším na skvě­lé akč­ní scé­ny, ale i na parád­ní herec­ké oba­sa­ze­ní, na Jamese McAvoye nebo Johna Goodmana.
Emoji ve fil­mu - od 10. 8.
Tento nový ani­mo­va­ný film nás zave­de do svě­ta smaj­lí­ků, kte­ré žijí v našich mobi­lech svým vlast­ním živo­tem. Hlavní posta­vou je smaj­lík Gene, kte­rý doká­že naroz­díl od ostat­ních doká­že udě­lat jaký­ko­li výraz. On se však chce stát oby­čej­ným jed­no­vý­ra­zo­vým smaj­lí­kem. Do toho vše­ho začne hro­zit nebez­pe­čí celé­mu mobi­lu a Gene se se svý­mi přá­te­li poku­sí celou situ­a­ci zachrá­nit.
Po str­niš­ti bos - od 17. 8.
Nový film Jana Svěráka, ve kte­rém čer­pal ze vzpo­mí­nek na dět­ství své­ho otce, Zdeňka Svěráka, kte­rý je také auto­rem scé­ná­ře. Film je preque­lem k fil­mu Obecná ško­la, pro­to­že se setká­vá­me se stej­ný­mi posta­va­mi, a to jak s malým Edou, tak i s rodi­či, kte­ré v Obecné ško­le ztvár­ni­li sám Zdeněk Svěrák a Libuška Šafránková. Nyní se jako otec před­sta­ví Ondřej Vetchý a mamin­ku si zahrá­la Tereza Voříšková. Film se ode­hrá­vá za pro­tek­to­rá­tu a vyprá­ví pří­běh rodi­ny, kte­rá se muse­la pře­stě­ho­vat z Prahy na ven­kov. Hlavní posta­vou je prá­vě osmi­le­tý Eda, kte­rý se sna­ží zapad­nout do par­ty míst­ních dětí.
Zabiják a Bodyguard - od 17. 8.
Komedie na odre­a­go­vá­ní, tak by se dal v krát­kos­ti shr­nout nový ame­ric­ký film The Hitman’s Bodyguard. O zába­vu se budou sta­rat výbor­ní Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds. Čeká nás zábav­ná akč­ní jíz­da plná drs­né­ho humo­ru a mož­ná se dočká­me i nové­ho rekor­du v podo­bě zazně­ní slo­va „mother­fuc­ker“ v his­to­rii fil­mu.
Temná věž - od 24. 8.
Adaptace knih Stephena Kinga při­jde do kina na kon­ci srp­na. Zachrání pis­tol­ník Idris Elba svět před Matthew McConaugheyem, ali­as Mužem v čer­ném?

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67841 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71722 KB. | 29.02.2024 - 12:02:28