Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Atomic Blonde

Atomic Blonde

c8a4fb6271 104399981 o2
c8a4fb6271 104399981 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Včera večer jsem po dlou­hé době jsem zašel na komik­so­vý film, jehož před­lo­hu neznám. A dopadlo to veli­ce dob­ře.
Atomic Blonde vyprá­ví zají­ma­vě zamo­ta­ný špi­o­náž­ní pří­běh zasa­ze­ný do Berlína roku 1989. Agentka Lorraine Broughton je do němec­ké met­ro­po­le vyslá­na MI6, aby našla taj­ný seznam agen­tů a zne­škod­ni­la dvo­ji­té­ho agen­ta Kabelu.
V hlav­ní roli exce­lu­je Charlize Theron, kte­rá tak napra­vi­la svou letoš­ní tem­nou chvil­ku z osmé­ho dílu Rychle a zbě­si­le. zdat­ně jí sekun­du­je James McAvoy, jeden z nej­lep­ších sou­čas­ných her­ců, kte­rý si tak zahrál dal­ší komik­so­vou roli a v tom­to obo­ru už se smě­le může řadit mezi vete­rá­ny. Menší role mají ve fil­mu i výraz­né herec­ké per­so­ny Toby Jones a John Goodman a roz­hod­ně zaujmou i mla­dí Sofia Boutella, býva­lá Mumie, a také Bill Skarsgaard, na kte­ré­ho se těší­me začát­kem září v horo­ru To.
Teď už k fil­mu samot­né­mu. Režírující David Leitch se podí­lel na natá­če­ní prv­ní­ho dílu akč­ní­ho thrille­ru John Wick, kte­rý jsem sice nevi­děl, ale pod­le nej­růz­něj­ších ohla­sů byl ten­to Reevesův počin hod­ně podob­ný Atomic Blonde, kte­rá dosta­la pří­do­mek „John Wick v suk­ni“. Akční scé­ny v Atomic Blonde jsou oprav­du na vyso­ké úrov­ni a pře­de­vším dese­ti­mi­nu­to­vý boj na scho­dech bere dech, ovšem záro­veň vykouz­lí i úsměv na rtech, pře­de­vším kvů­li nesmr­tel­nos­ti akté­rů této řež­by. Leitch navíc s obli­bou zabí­rá pro­bo­da­né údy, roz­mlá­ce­né hla­vy, apod. což fil­mu znač­ně při­dá­vá. A po del­ší době je tu opět komik­sov­ka, jež neza­chra­ňu­je svět, což je roz­hod­ně obrov­ské plus.
Nejlepší slož­kou fil­mu je podob­ně jako u Baby Drivera fan­tas­tic­ký soun­d­track, ve kte­rém sly­ší­me kla­sic­ké sklad­by od Neny, Queen, Bowieho i The Clash. Osobně se mi nej­ví­ce líbi­la sklad­ba Der Kommisar, jejíž cover­ver­ze of After the Fire hrá­la během jed­né z nej­za­jí­ma­věj­ších scén. Fandy La La Landu pak urči­tě potě­ší sklad­ba I Ran od A Flock of Seagulls.
Atomic Blonde je pře­kva­piě dob­rá comic­sov­ka, kte­rou si roz­hod­ně pus­tím zno­vu.
Hodnocení: 90%
Foto: Denver and Delilah Productions

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13243 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71701 KB. | 29.02.2024 - 11:50:56