Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).

Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).

lovci
lovci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brooklynský rodák vlád­ne nelí­tost­nou rukou ve měs­tě a řídí vět­ši­nu nele­gál­ních akti­vit, mezi kte­ré pat­ří hlav­ně obchod s dro­ga­mi a zbra­ně­mi, pro­sti­tu­ce a nebo nele­gál­ní sáze­ní. Kolem sebe má ochran­ku ze svých kum­pá­nů, ale na ruku mu jde i pod­pla­ce­ná poli­cie a zko­rum­po­va­ná poli­tic­ká eli­ta. Jeho vlá­dě by ale moh­la udě­lat konec taj­ná jed­not­ka losan­ge­les­ké poli­cie – „Gangster Squad – Lovci mafie“.

Lovce mafie vede ser­žant John O´Mara (Josh Brolin), kte­rý se prá­vě vrá­til z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kde bojo­val za nezá­vis­lost, a vra­cí se z ní jako hrdi­na. Po návra­tu do L.A. ale zjis­tí, že Mickey Cohen při­pra­vil měs­to o jeho čest. Proto v oka­mži­ku, kdy ho jeho nad­ří­ze­ný poli­cej­ní náčel­ník Parker (Nick Nolte) požá­dá o pomoc v boji s mafií, nevá­há a pus­tí se do prá­ce. Nejprve se obra­cí na ser­žan­ta Jerryho Wooterse (Ryan Gosling). Ten ale jeho nabíd­ku odmít­ne, pro­to­že netou­ží být hrdi­nou a vlast­ně mu i vyho­vu­je spo­leč­nost, ve kte­ré žije. Žije svou pra­cí, pitím u baru a spo­leč­nos­tí žen. Připojí se až poz­dě­ji po zása­hu mafie, kte­rá mu dá potřeb­ný impuls k boji. Dalším, kdo se při­dá do par­ty, je Coleman Harris (Anthony Mackie). Je to skvě­lý poli­cajt s obrov­skou silou a kázeň­ský­mi pro­hřeš­ky, ale vhod­ný pro boj s mafií. Dalším kole­gou je Conway Keeler (Giovanni Ribisi). Má sice rodi­nu, a prá­vě to mu dává mož­nost účast­nit se boje se zlo­či­nem a pro­mě­nit Los Angeles na měs­to se světlou budouc­nos­tí. Také postar­ší poli­cajt Max Kennard (Robert Patrick) se nadchl pro myš­len­kou boje pro­ti zlo­čin­nos­ti a při­po­jí se k par­tič­ce. Jeho mla­dý hispán­ský kole­ga poli­cajt Navidad Ramirez (Michael Peňa), se násled­ně při­po­jí také.

Jednou ze žen­ských postav je Cohenova milen­ka Grace Faradayová (Emma Stone), kte­rá je typic­kou fem­me fata­le. Grace je ve fil­mu důle­ži­tá, ale tato posta­va je v pod­sta­tě „nemast­ná, nesla­ná“. A tak je to tro­chu i s celým fil­mem. Střídají se klid­něj­ší scé­ny s akč­ní­mi, ale divá­ko­vi je již od počát­ku jas­né, že dob­ro zví­tě­zí nad zlem a bude spra­ved­li­vě potres­tá­no. Ve fil­mu se mi líbi­la pro­stře­dí, kde se jed­not­li­vé scé­ny ode­hrá­va­ly, hud­ba, kte­rá souzně­la s dějem a vel­mi pěk­ně byl film nasní­mán kame­rou. Film je dlou­hý dvě hodi­ny a za tu dobu si člo­věk uži­je od kaž­dé­ho tro­chu – napě­tí, neřes­ti, citů, stří­le­ček, aj. Je tedy vhod­nou nápl­ní času pro ty, kdo mají rádi jed­no­du­ché a pří­mo­ča­ré fil­my, s tro­chou retra a milov­ní­ků kla­sic­ké gan­gs­ter­ky s tro­chou „drs­né­ho“ vti­pu.

Za kame­rou fil­mu sto­jí Dion Beebe („Collateral“, „Chicago“), díky němuž je film skvě­le nasní­mán a dob­ře vychá­ze­jí scé­ny. Hudbu vytvo­řil Steve Jablonsky („Transformers“), jehož hudeb­ní tem­po skvě­le dopl­ňu­je děj a člo­věk se při fil­mu nenu­dí. Film reží­ro­val začí­na­jí­cí reži­sér Ruben Fleischer, ale to není nijak na ško­du. Ve fil­mu kom­bi­nu­je moti­vy z fil­mů „Sedm sta­teč­ných“, „Hanební par­chan­ti“, Cotton Club“ či „Nelístnostný sou­boj“.


Podívejte se na hodnocení Gangster na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
  • La La Land: Muzikál plný nostalgie a pozitivní energie20. března 2024 La La Land: Muzikál plný nostalgie a pozitivní energie Sebastian (Ryan Gosling) je nepříliš úspěšným muzikantem. Jeho láska pro skomírající žánr jazz a jeho legendy bývá zpravidla nepochopena a tak je nucen hrát dokola ty samé písně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Stylizované, výpravné, opulentní. Čtveřice filmů s atmosférou pohádkově barevného Hollywoodu18. října 2023 Stylizované, výpravné, opulentní. Čtveřice filmů s atmosférou pohádkově barevného Hollywoodu Hollywood nám čas od času nabídne příběh, který nás vrhne do světa plného barev, emocí a stylizované výpravy s nepřehlédnutelnými outfity a kulisami. Když jsem začátkem letošního roku […] Posted in Články
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59517 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72036 KB. | 24.04.2024 - 02:06:02