Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nejdelší den (The Longest Day) 1962

Nejdelší den (The Longest Day) 1962

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejdelší den pat­ří mezi nej­slav­něj­ší váleč­né fil­my, což navzdo­ry jeho stá­ří zhru­ba pade­sá­ti let pla­tí i pro dnešek.Děj toho­to zná­mé­ho sním­ku se ode­hrá­vá v červ­nu 1944, kdy spo­jen­ci chys­ta­jí vylo­dě­ní v Normandii. Film se nesna­ží při­blí­žit nám jed­not­li­vé lid­ské osu­dy v jejich úpl­nos­ti (jak činí mno­ho jiných sním­ků, kdy máme mož­nost nahléd­nout do rodin vojá­ků, či pomo­cí fla­shbac­ků i do jejich minu­los­ti). Divák je pří­mo umís­těn do situ­a­ce krát­ce před dnem D. V úvo­du fil­mu je při  nástu­pu na scé­nu důle­ži­tých postav vždy pří­to­men kra­tič­ký text struč­ně infor­mu­jí­cí o tom, kdo daná osob­nost je. Nedočkáme se tu tedy kla­sic­ké ame­ric­ké pop­cor­no­vé zába­vy, kde musí takřka v kaž­dém váleč­ném sním­ku být pří­to­men i milost­ný vztah - asi jako pro­ti­vá­ha vše­mu tomu nási­lí, či - mno­hem pro­za­ič­tě­ji - jako útok na peně­žen­ky něž­ných polo­vi­ček.
Události, jež film popi­su­je, se mi jevi­ly poměr­ně věro­hod­né. Věřím sice tomu, že sku­teč­ný odbor­ník na dané obdo­bí by jis­tě našel něko­lik his­to­ric­kých nepřes­nos­tí, ale záro­veň věřím i tomu, že v porov­ná­ní s mno­ha jiný­mi sním­ky ten­to obsa­hu­je nepřes­nos­tí mini­mum.
Vzhledem k datu výro­by fil­mu nejsou žád­né scé­ny pocho­pi­tel­ně dodě­lá­vá­ny počí­ta­čem a  divák se tak může krás­ně poko­chat úžas­ný­mi zábě­ry se stov­ky (tisí­ci) kom­par­zis­ty a her­ci. Asi nej­po­ve­de­něj­ší záběr je ten nej­le­gen­dár­něj­ší, kdy fran­couz­ští vojá­ci úto­čí na měs­to Ouistreham. Záběr je sní­mán z výš­ky a je sku­teč­ně i po všech těch letech nesku­teč­ně půso­bi­vý (viz video pod člán­kem).
Herecký ansá­bl je pří­mo hvězd­ný, bok po boku tu hra­jí např. Sean Connery, Paul Anka, Henry Fonda, John Wayne, Bourvil (byť jeho role je cel­kem zby­teč­ná), či Richard Burton. Pozitivem beze­spo­ru je také to, že krom ang­lo­a­me­ric­kých her­ců tu nalez­ne­te i her­ce fran­couz­ské a němec­ké (i  jed­no­ho kana­ďa­na :-)) a mlu­ví zde ve svých rod­ných jazy­cích, což jen napo­má­há uvě­ři­tel­nos­ti celé­ho díla.
Negativem může být pro něko­ho mož­ná až pří­liš vel­ká dél­ka fil­mu (cca 180 minut), kte­rá je však ale pod­le mého názo­ru díky kom­plex­nos­ti celé­ho sním­ku nezbyt­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Amos Oz - Jak vyléčit fanatika15. října 2019 Amos Oz - Jak vyléčit fanatika Jak vyléčit fanatika (psáno bez otazníku) je poměrně útlounká knížečka, která se mi do mých pařátů dostala díky panu Katolíkovi, za což mu teď trochu opožděně děkuji...Knížečka samotná se […] Posted in Recenze knih
  • Včela na mušce27. června 2022 Včela na mušce Neskutečný MASAKR !! :D Na jednu stranu tradiční Mr.Bean a očekávaná komediální jízda plná absurdit a neskutečných náhod, na stranu druhou v tom vidím toho víc než jen komickou kravinu. […] Posted in Krátké recenze
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […] Posted in Filmové recenze
  • Låt den rätte komma in (2008)26. února 2018 Låt den rätte komma in (2008) Švédské upíří drama, které se snaží zaútočit především na vaše city… Dvanáctiletý Oskar žije se svou matkou na jednom ze Stockholmských sídlišť. Plachý chlapec však […] Posted in Horory
  • Dobrý Will Hunting24. dubna 2022 Dobrý Will Hunting Je jen úzká sorta filmů, na které se můžu podívat zkrátka kdokoliv, ať už půjde o puberťáka, nebo babičku, tak bude divák nadšený. Good Will Hunting patří do tohoto úzkého „žánru“ a nebál […] Posted in Filmové recenze
  • Demon of Paradise (1987)6. května 2018 Demon of Paradise (1987) Lovení dynamitem probudí prastaré monstrum, které zatouží po krvavé odplatě… Na jednom z menších havajských ostrovů dojde k podivné události. Místní rybáři […] Posted in Horory
  • Katarína Chválová22. dubna 2018 Katarína Chválová Posted in Videa
  • Donucen ke spánku 12. srpna 2019 Donucen ke spánku 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic23. ledna 2016 Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic Když v roce 2001 vývojářské studio Piranha Bytes vydalo hru Gothic, nikdo jistě netušil, jaký se z tohoto akčního RPG postupem času stane hit. Hráč byl doslova vhozen do úžasného fantasy […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,27002 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71828 KB. | 22.07.2024 - 06:26:58