Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hitch: lék pro moderního muže

Hitch: lék pro moderního muže

Hich
Hich
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste-li muž, ani ne tak moder­ní, jako spíš nesmě­lý a neví­te, jak se při­blí­žit k dív­ce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zva­ný „Hitch“. Musíte však před­mět­nou dív­ku oprav­du milo­vat, nesmí Vám jít jen o to, jak ji dostat do poste­le...

Will Smith odlo­žil čer­né brý­le a čer­ný oblek, vytá­hl ze šat­ní­ku pes­t­řej­ší oděvy, šarm, takt a ducha­pl­né výra­zi­vo a mís­to boje z mimo­zemš­ťa­ny se roz­ho­dl pomá­hat těm méně šikov­něj­ším muž­ským. Jedním z jeho sou­čas­ných kli­en­tů je Albert (Kevin James), tako­vý Méďa Béďa účet­ní, kte­rý se zami­lu­je do své půvab­né niko­li nema­jet­né kli­ent­ky Allegry (Amber Valletta). Postupně se vyví­je­jí­cí vztah Alberta a Allegry je jed­ním ze dvou hlav­ních moti­vů fil­mu.

Hitch se však při své „kon­zul­tant­ské“ prá­ci sám neče­ka­ně zami­lu­je, a to do slič­né Sary (Eva Mendes), tro­chu odmě­ře­né novi­nář­ky, kte­rá má na sta­ros­ti „drba­cí“ sek­ci. Jejich vztah je dru­hým moti­vem fil­mu. A pro­to­že nic nemů­že pro­bí­hat tak hlad­ce, jak by akté­ři rádi, všem čtyřem hlav­ním hrdi­nům zkom­pli­ku­je život prá­vě Sářino povo­lá­ní...

Myslím, že obsa­dit do hlav­ní role této kome­die prá­vě Willa Smithe byl dob­rý tah. Role mu sedí a jis­tě zaujme i divá­ky. Oko muž­ké čás­ti pub­li­ka pak jis­tě rádo spo­či­ne na Evě Mendes. Pokud jde o scé­nář, líbí se mi způ­sob, jakým jsou podá­vá­ny jed­not­li­vé vtip­né scé­ny. Např. když si Hitch zavře koši­li do taxí­ku. Vtipný moment a pak jen Hitchovy gri­ma­sy ve smys­lu, „hmm, to se mi fakt poved­lo, při­šel jsem o koši­li“. Dokážu si před­sta­vit něja­kou ztřeš­tě­nou kome­dii, kde by ten­to moment roz­táh­li na něko­lik minut.

A tako­vých scén je tam víc. Vtipné, úder­né, nepře­kom­bi­no­va­né, za šikov­né pod­po­ry Smithových gri­mas. Není tře­ba vše komen­to­vat, sta­čí se vhod­ně zatvá­řit nebo spíš zaškle­bit 🙂 Snad jen Albert je na „seri­ózni“ kome­dii poně­kud více neši­kov­ný. Takže závěr? Dámské čás­ti veřej­nos­ti se film zřej­mě bude líbit, vždyť muži tam děla­jí vše, aby si je zís­ka­li 🙂 A páno­vé? Tak co, jak se vám líbí...?


Photo © Sony Pictures


Podívejte se na hodnocení Hitch: Lék pro moderního muže na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44989 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72027 KB. | 16.04.2024 - 19:07:06