Kritiky.cz > Profily postav > Bran Stark – Hra o Trůny

Bran Stark – Hra o Trůny

Bran
Bran
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Moje sny jsou jiné….“

Bran Stark

Brandon Stark (vět­ši­nou zva­ný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hra­du ochr­nul na nohy, tak­že spo­lé­há na asi­s­ten­ci své­ho slu­hy Hodora. Mívá pro­roc­ké sny, násled­ně i vize. Hraje ho Isaac Hempstead Wright.

Bran ado­p­to­val zlo­vl­ka Léta, se kte­rým si vytvo­řil sil­né spo­je­ní (viz dále). Během spán­ku vidí Létovýma oči­ma, pro­to­že je měnič, oso­ba schop­ná vstu­pu do mys­lí zví­řat i lidí.

Pozadí…

Bran je čtvr­té dítě a dru­hý syn Lady Catelyn a Lorda Eddarda Starkových. Narodil se na Zimohradě, kde byl také vycho­ván. Má star­ší­ho bra­t­ra Robba a mlad­ší­ho Rickona, také dvě sest­ry, Sansu a Aryu. Kromě nich také polo­vič­ní­ho bra­t­ra – Nedova bastar­da Jona Snowa. Na začát­ku série je Branovi 10 let a jme­nu­je se po Eddardově star­ším bra­t­ro­vi Brandonovi, kte­ré­ho zabil Šílený Král.

Brandon mu říká jen jeho mat­ka v momen­tech, kdy pro­ve­dl něja­kou neple­chu. Sní (respek­ti­ve snil) o tom, že bude jed­no­ho dne rytíř Královské strá­že a sta­ne se pra­po­reč­ní­kem své­ho bra­t­ra Robba. Jeho koníč­kem je leze­ní po stě­nách Zimohradu a taky pou­ží­vá stře­chy a nej­růz­něj­ší zkrat­ky na hra­ní a rych­lé ces­to­vá­ní po hra­dě.

Schopnosti…

Bran je jed­nou z mála osob série, kte­ré mají magic­ké schop­nos­ti.

Zrak – Bran má pro­roc­ké vize, kte­ré začí­na­ly jako sny, ale postup­ně sílí

Měnič – má schop­nost vyslat své vědo­mí do mys­li zví­řat, vidět jejich oči­ma a ovlá­dat jejich tělo jako svo­je vlast­ní. Jojen Reed pro­hlá­sil že jde o jinou schop­nost než Zrak, ale že schop­nos­ti býva­jí pro­po­je­ny. Ačkoli stá­le potře­bu­je výcvik, je Bran sám od sebe vel­mi moc­ným měni­čem, schop­ným dokon­ce vstou­pit do mys­li člo­vě­ka (vyu­ží­vá k ovlá­dá­ní men­tál­ně zao­sta­lé­ho slu­hy Hodora teh­dy, když potře­bu­je jeho snač­nou fyzic­kou sílu). Jinak je ovlá­dá­ní lidí něco, co měni­či buď dělat nechtě­jí, nebo ani neu­mí. Bran už se nau­čil vstu­po­vat téměř bez náma­hy do mys­li své­ho zlo­vl­ka, čímž se stá­vá obá­va­ným pro­tiv­ní­kem.

Spojení se Srdcostromem dovo­li­lo Branovi mít vel­mi živé vize minu­los­ti, sou­čas­nos­ti i udá­los­tí budou­cích, dokon­ce i míst a osob vzdá­le­ných.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.

Bran Stark ve chví­li, kdy vysí­lá své vědo­mí jinam…

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55641 s | počet dotazů: 244 | paměť: 74868 KB. | 19.04.2024 - 00:06:57