Kritiky.cz > Recenze knih > Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší

Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší

20231009 185900 (1)
20231009 185900 (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zajímá se vaše před­škol­ní dít­ko o auta? V tom pří­pa­dě jej potě­ší krás­ně ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros z edi­ce Už vím proč. Tato nauč­ná řada je i dle mých zku­še­nos­tí mezi dět­mi vel­mi oblí­be­ná.

Naleznou zde odpo­vě­di na to, proč jez­dí­me autem, z čeho je vůz vyro­ben či jak pra­cu­je motor. Knížka obsa­hu­je jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a ote­ví­ra­cí obráz­ky, kte­ré umož­ňu­jí pohled dovnitř vozů i před­sta­vu pohy­bu. Právě okén­ka jsou na kni­ze pro naše rato­les­ti to nej­za­jí­ma­věj­ší.

Podrobné obráz­ky napo­mo­hou ke snad­něj­ší­mu pocho­pe­ní toho, jak vše fun­gu­je. Texty jsou vhod­né pro před­ško­lá­ky i začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Dozví se z nich, jak se auta vyrá­bí, proč se myjí, či kde se musí jez­dit poma­lu nebo kde smí­me řídit rych­le.

Jak mohu sdí­let vůz? Proč musí auto do ser­vi­su? Co je to karo­se­rie? I to při čet­bě zjis­tí. Právě tak i to, co se sta­ne s auty dál i k čemu slou­ží air­bagy. Rovněž je tu zob­ra­zen vývoj auto­mo­bi­lů od počát­ků k dnešku.

Trochu mě pře­kva­pi­lo, že je zde dost pro­sto­ru věno­vá­no prá­vě elek­tro­mo­bi­lům a výkla­du o nich.

Pochválit musím krás­né a mís­ty též vtip­né ilu­stra­ce.

Je to kni­ha, kte­rá děti urči­tě potě­ší, pro­to­že je hra­vá, zají­ma­vá, pouč­ná, vtip­ná a hod­ně barev­ná.

 

AUTOR: Andrea Erne

NÁZEV: Objevujeme auta

NAKLADATELSTVÍ: Albatros

EDICE: Už vím proč?

KATEGORIE: Encyklopedie

Naučné kni­hy pro děti

Pro děti a mlá­dež

PŘEKLADATEL: Michal Kolezsar

VÝŠKA: 285.00 mm

ŠÍŘKA: 250.00 mm

HLOUBKA. 20.00 mm

HMOTNOST: 0.51 kg

JAZYK: češ­ti­na

POČET STRÁNEK: 16

TYP VAZBY: pub­li­ka­ce váza­né spi­rá­lou

EAN: 9788000070216

ISBN: 9788000070216

HODNOCENÍ: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73173 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69498 KB. | 06.12.2023 - 10:45:05