Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Horší než smrt [24%]

Horší než smrt [24%]

rp death at a funeral.jpg
rp death at a funeral.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/268367-horsi-nez-smrt/

V kinech SK: 10.06.2010
Na DVD od: 20.09.2010

Vytvořit rema­ke, rei­ma­gi­na­ci, rebo­ot, sequel a prequel je dnes poměr­ně v módě, stej­ně jako pře­jí­má­ní úspěš­ných fil­mů z evro­py a jejich násled­né pře­dě­lá­ní v ame­ric­kých pod­mín­kách. Horší než smrt je přes­ně jeden z těch­to pří­pa­dů, i když ne tak doce­la.

Originální brit­ská kome­die Horší než smrt z roku 2007 je pove­de­ná čer­ná kome­die zalo­že­ná na typic­kém brit­ském humo­ru oko­ře­ně­ným téma­ti­kou pohřbu. Příběh vyprá­ví o bra­t­rech kte­ří se po něko­li­ka letech sejdou na pohřbu jejich nedáv­no zesnu­lé­ho otce a musí vyře­šit men­ší pro­blém kte­rý by mohl poško­dit památ­ku jejich otce.

Problém toho­hle fil­mu je, že ve vět­ši­ně přes­ně kopí­ru­je původ­ní film, avšak s tím roz­dí­lem, že je brit­ský humor poně­kud upra­ven ame­ric­ké­mu pub­li­ku a v hlav­ních rolích hra­je vět­ši­na nej­slav­něj­ších čer­no­chů kte­ří se v sou­čas­nos­ti pohy­bu­jí v Hollywoodu. Problém tak nastá­vá teh­dy, kdy to co v původ­ní ver­zi fun­go­va­lo tady díky potřeb­né­mu při­ta­že­ní za vla­sy zavá­ní trap­nos­tí na plné čáře. Celé mi to při­po­mí­na­lo ame­ric­ký pilot k pře­dě­láv­ce brit­ské seri­á­lo­vé kla­si­ky Červený trpas­lík.

Celý tenhle film tak tedy půso­bí napros­to zby­teč­ně, trap­ně a ješ­tě jed­nou trap­ně. Pro nezna­lé ori­gi­ná­lu se mož­ná bude jed­nat o lehce zábav­ný sní­mek, avšak pou­ze za před­po­kla­du, že jsou pozi­tiv­ní na čer­noš­ský humor. Pro mě jako fanouš­ka Chrise Rocka to bylo dvoj­ná­sob­né zkla­má­ní.

Ps. Podle mě je to celé jen do očí bijí­cí ždí­má­ní peněz z divá­ka, kdy se mu tu ser­ví­ru­je hvězd­né obsa­ze­ní a rádo­by vtip­ný humor. Na mě tohle taky zafun­go­va­lo, bohu­žel. Jdu si rad­ši pus­tit ori­gi­nál.

Ps. 2 Obsazení toho stej­né­ho lili­pu­ta do napros­to stej­né role už zavá­ní napros­tou zho­va­di­los­tí

Koktejl :
80 % Britský humor na čer­noš­ský způ­sob
20 % Hvězdné herec­ké obsa­ze­ní


Podívejte se na hodnocení Horší než smrt na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23965 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71843 KB. | 18.07.2024 - 16:18:48