Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Gray Man – utržený ze řetězu

The Gray Man – utržený ze řetězu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix dal bra­t­rům Russoovým (reži­sé­ři řady úspěš­ných Marvelovek) 200 mili­o­nů ame­ric­kých dola­rů, aby mu nato­či­li vlast­ní vari­a­ci super­agen­ta ve sty­lu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo Johna Wicka. Jak Filmfanatic hod­no­tí výsle­dek?

OHRNUTÝ NOS
Nad Gray Manem se vět­ši­na divá­ků pohor­šu­je, tak­že i já měl cel­kem logic­ky oba­vy. Ano, s tako­vým roz­poč­tem to roz­hod­ně mělo dopad­nout lépe, ale když se nene­chá­te strh­nout mód­ní vlnou hej­tu, tak musí­te při­znat, že vlast­ně jde o nad­prů­měr­nou akč­ní zába­vu.

Ryan Gosling je taj­ným agen­tem CIA, kte­ré­mu se do do rukou dosta­ly infor­ma­ce, jež by moh­ly zni­čit celou agen­tu­ru. Po krku mu pro­to jdou jeho nad­ří­ze­ní i dáv­ný kole­ga (Chris Evans). Zůstal mu vůbec někdo, komu může věřit?

ROZBITÉ PRASÁTKO
Nejdražší film v his­to­rii Netflixu zaujme pře­de­vším roz­ma­ni­tý­mi loka­ce­mi. Na obra­zov­ce sje­de­me snad půl­ku svě­ta, ale naši­nec pozná, že vět­ši­nu měst hra­je matič­ka Praha. Tam se ode­hrá­vá i nej­zá­bav­něj­ší a nej­roz­sáh­lej­ší pře­střel­ka, což při­dá­vá tuzem­ské­mu pub­li­ku  dal­ší plu­so­vé body.

Bohužel tri­ko­vá strán­ka je za ty pení­ze solid­ním zkla­má­ním a roz­hod­ně by se podob­ná dala najít i v ryze béč­ko­vých titu­lech. Tady se zkrát­ka Netflix nevy­táh­nul a jeho CGI divi­ze se má stá­le co učit.

ŽÁDNÁ PŘEKVAPENÍ
Doslova ničím však nepře­kva­pí ani scé­nář. Všechny posta­vy jsou plo­ché a pře­kva­pi­vé zvra­ty schá­zí úpl­ně. Jenže když je béč­ko­vá už kniž­ní před­lo­ha, těž­ko z toho před kame­rou vyždí­má­te víc.

Nakonec tedy Gray Man fun­gu­je pře­de­vším jako solid­ní akč­ní podí­va­ná s něko­li­ka ori­gi­nál­ní­mi nápa­dy (dýmov­ni­ce v leta­dle), ale záro­veň se neu­brá­ní­te poci­tu, že za ty pení­ze měl být výsle­dek dale­ko lep­ší. Na tenhle film se totiž brzy zapo­me­ne.


Podívejte se na hodnocení The Gray Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43248 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71992 KB. | 20.07.2024 - 15:57:33