Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha

Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha

Smrtihlav
Smrtihlav
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Smrtihlav má opro­ti Anthropoidu jed­nu obrov­skou výho­du - Jasona Clarkea. Tento aus­tral­ský herec zahrál Reinharda fan­tas­tic­ky a jeho cha­rak­ter vysti­hl napros­to doko­na­le. Heydrichův vze­stup, kte­rý mapu­je prv­ní polo­vi­nu fil­mu je jas­ně lep­ší než samot­ný aten­tát a jeho důsled­ky. To, že se v něm vysky­tu­jí někte­ré his­to­ric­ké nepřes­nos­ti vůbec neva­dí, neboť Clarkeovo famóz­ní herec­tví zachra­ňu­je úpl­ně vše. Po jeho boku navíc vystu­pu­je tra­dič­ně skvě­lá Rosamund Pike v roli Liny Heydrich a uzná­va­ný brit­ský herec Stephen Graham coby Heinrich Himmler. Tyto posta­vy vlád­nou celé prv­ní polo­vi­ně fil­mu a Reinhardovu ces­tu od důstoj­ní­ka Kriegsmarine na post veli­te­le SD mapu­jí veli­ce pře­svěd­či­vě.

Problém však nasta­ne, když se děj pře­su­ne do Skotska a začne pojed­ná­vat o pří­bě­hu Gabčíka a Kubiše. Historické chy­by obsa­že­né v této čás­ti fil­mu jsou do očí bijí­cí a napří­klad prů­běh výsad­ku, kte­rý při­po­mí­ná zdo­lá­vá­ní Zugspitze či Grossglockneru, půso­bí nesmír­ně komic­ky. Když se chlap­ci koneč­ně dosta­nou do Prahy (jež byla natá­če­na v Budapešti), obje­ví se nej­vět­ší klad aten­tát­ní čás­ti, jímž je posta­va Anny Novákové, kte­rou skvě­le zahrá­la Mia Wasikowska. Samotný aten­tát je ve fil­mu ztvár­něn cel­kem dob­ře, totéž se ale nedá říci o závě­reč­né pře­střel­ce v kos­te­le sv. Cyrila a Metoděje. Ta půso­bí nesmír­ně pře­plá­ca­ně a nere­a­lis­tic­ky, odbo­já­ři zde samo­pa­ly typu Thompson postří­lí vel­ké množ­ství nacis­tů a na závěr se naši dva hrdi­no­vé zabi­jí najed­nou.

Sečteno pod­tr­že­no, Smrtihlav měl ve své prv­ní polo­vi­ně skvě­le našlápnu­to, ale jakmi­le pře­pnul na Atentát, jeho kva­li­ta zásad­ně upa­da­la. Ale roz­hod­ně to bylo lep­ší než Anthropoid.

Hodnocení: 75%


Photo © 2005 Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Smrtihlav na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28758 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71659 KB. | 16.06.2024 - 13:38:11