Kritiky.cz > Horory > Annihilation (2018)

Annihilation (2018)

rp Annihilation 28201829.png
rp Annihilation 28201829.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaké tajem­ství se ukrý­vá v Oblasti X? Místa odkud se až dosud nikdo nevrá­til zpět živý? Natalie Portman se poku­sí najít otáz­ky na všech­ny odpo­vě­di i za cenu vlast­ní­ho živo­ta…


Na Zemi dopad­ne z vesmí­ru podiv­ná hmo­ta, kte­rá celou oblast oko­lo tam­ní­ho majá­ku obklo­pí fia­lo­vou aurou a kdo do ní vstou­pí, ten už se nikdy nevrá­tí. Vznikl zde nový eko­sys­tém, kte­rý kopí­ru­je a mutu­je veš­ke­rou fau­nu a flóru. Oblast X jak byla pojme­no­vá­na, se sta­la stře­dem zájmu všech věhlas­ných věd­ců a bio­lo­gů a je až zázrak, že se pro­za­tím vše poda­ři­lo ututlat před veřej­nos­tí. Na prů­zkum bylo vyslá­no hned něko­lik týmů a to jak vědec­kých tak i vojen­ských, leč nikdo se odtam­tud nevrá­til. Tedy až dosud. Jediný komu se to poved­lo, je jis­tý Kane – man­žel uči­tel­ky a bio­lož­ky Leny, ovšem vrá­til se jak­si „jiný“ a musel být umís­těn do izo­la­ce. Navíc se jeho zdra­vot­ní stav rapid­ně zhor­šil a léka­ři si s ním neví rady. I to je jeden z důvo­dů, proč se Lena roz­hod­ne stát člen­kou ryze žen­ské­ho týmu, kte­rý se pod vede­ním dok­tor­ky Ventressové vydá­vá do Oblasti X, aby se poku­sil zjis­tit, co se tam vlast­ně děje a proč se nikdo nevrá­til…


Režie: Alex Garland

Rok výro­by: 2018
Délka: 115 min
Země: Velká Británie / USA
Hrají:
Natalie Portman...(Lena)
Oscar Isaac...(Kane)
Jennifer Jason Leigh...(Dr. Ventress)
Gina Rodriguez...(Anya Thorensen)
Tuva Novotny...(Cass Sheppard)
Tessa Thompson...(Josie Radek)
...a dal­ší


Rozhodně jsem do toho­to fil­mu nešel s pří­liš vel­kým oče­ká­vá­ním a poprav­dě ani nad­še­ním, pro­to­že dané téma mi zrov­na moc nevo­ně­lo. Zpočátku jsem však byl doce­la mile pře­kva­pe­ný, pro­to­že „svět“ za fia­lo­vou aurou byl oprav­du pove­de­ný. Mám rád děj ode­hrá­va­jí­cí se v pří­ro­dě a to, že se tam vysky­to­va­la zmu­to­va­ná zví­řa­ta, nebo nezná­mé dru­hy rost­lin mi abso­lut­ně neva­di­lo. Navíc sou­boj s netra­dič­ním ali­gá­to­rem či med­vě­dem pat­řil vůbec k tomu nej­lep­ší­mu, co nám ten­to film nabí­dl. Bylo to zřej­mě hlav­ně pro­to, že prá­vě v těch­to chví­lích měla atmo­sfé­ra ty správ­né grá­dy.
Moc jsem totiž zrov­na nehol­do­val těm vzpo­mín­ko­vým scé­nám a nej­růz­něj­ším dia­lo­gům, kte­ré mezi sebou ty sle­pi­ce ved­ly. Zbytečně to brz­di­lo roz­je­tý děj a navíc mi to leda tak zhnusi­lo pohled na hlav­ní hrdin­ku. Ona cel­ko­vě Natalie Portman nevy­pa­da­la zrov­na moc k svě­tu (při­tom to byla ješ­tě done­dáv­na cel­kem pěk­ná žen­ská) – inu to však lze při­číst na vrub mateř­ství a hlav­ně malé vrst­vě make-upu. Zbytek žen­ských tu však byl spíš jen tak do počtu, aby se navý­šil počet mrtvých.
Co mě však vyto­či­lo nej­víc, byl samot­ný závěr – potaž­mo vše, co se ode­hrá­lo po finál­ním úto­ku toho zmu­to­va­né­ho med­vě­da. Od té chví­le šla v mých očích kva­li­ta dost dolů. Ono tajem­ství ukry­té pod majá­kem bylo ješ­tě v rám­ci při­ja­tel­nos­ti jakž­takž sne­si­tel­né (po vizu­ál­ní strán­ce), ovšem jen do chví­le, kdy se ze třpy­tí­cí hmo­ty stal „UFONEK“ a já měl v tu ránu po nála­dě. Víc zmr­vit už to váž­ně nemoh­li. Přitom jsem byl tři čtvr­tě fil­mu pře­svěd­če­ný, že tomuhle pros­tě vle­pím nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní, pro­to­že to mělo své oso­bi­té kouz­lo. Jenže takhle v tom (coby cel­ku) vidím jen prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rou už zno­vu vidět nepo­tře­bu­ji.

Hodnocení:
50-60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Komiks 14325. září 2019 Komiks 143 Posted in Komiks
  • Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles23. dubna 2007 Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles V záplavě různých Pokémonů a Digimonů si na zelené zmutované Želví Ninjy vzpomene málokdo. Ti, kteří je před lety zbožňovali, obdivovali a nedali na ně dopustit už jsou odrostlejší a k […] Posted in Filmové recenze
  • LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA5. června 2012 LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA Ačkoli je Lucie Vondráčková právě v těchto dnech velmi zaměstnána natáčením komedie Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky, našla si chvilku na nahrávání písničky Kdy vzlétnu já k animovanému […] Posted in Články
  • Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš7. července 2019 Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš Chcete prožít emotivní příběh s hledáním vlastního já, své identity? Charles Martin je autorem románu Ztracený příběh. Zpočátku vám může připadat, že je román příliš nudný a fádní, ale […] Posted in Recenze knih
  • Donkey Punch (2008)1. ledna 2013 Donkey Punch (2008) Parta mladých lidí se na luxusní jachtě oddává alkoholickým radovánkám, které si zpestří trochou drog a sexu. Jenže vše se rázem změní, když jeden člen nešťastnou náhodou umírá. Nastalá […] Posted in Horory
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Velké dobrodružství malého pejska - dokáže se Lara vrátit domů?23. června 2019 Velké dobrodružství malého pejska - dokáže se Lara vrátit domů? Viktorka měla teprve šest let a jednoho dne rodiče přivezli domů Laru. Lara byla ještě maličké štěňátko. Okamžitě se skamarádili, protože Viktorka se pro Laru stala vším - mámou, […] Posted in Recenze knih
  • Admirál Bublina útočí2. května 2022 Admirál Bublina útočí Recenze na animovaný seriál Admirál Bublina útočí: Nemůžu si pomoct. Jsem hrozně rád, že jsem tenhle titul našel. Pamatuju si, jak jsem ho jako malý vždy, když hrál v televizi, miloval a v […] Posted in Krátké recenze
  • Needful Things (1993)18. září 2016 Needful Things (1993)  V krámu pana Lelanda si každý jistě něco vybere. Nestojí to moc, jen za to bude žádat malou protislužbu… Do malého městečka Castle Rock se přistěhuje starý obchodník […] Posted in Horory
  • Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson.4. září 2020 Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson. Nesmělý starý mládenec Barry Egan (Adam Sandler), který je majitelem prodejny čistících zvonů, je podivín a občas ho popadne záchvat vzteku. Není divu - má sedm sester, které ho neustále […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70891 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71804 KB. | 18.07.2024 - 13:11:43