Kritiky.cz > Horory > Nanny, The (1965)

Nanny, The (1965)

rp Nanny The 1965.jpg
rp Nanny The 1965.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opravdová chů­va k pohle­dá­ní…


Desetiletý Joey je po dvou letech strá­ve­ných v náprav­ném zaří­ze­ní koneč­ně poslán zpět domů. Ke své­mu zdě­še­ní však zjiš­ťu­je, že kro­mě otce a psy­chic­ky nemoc­né mat­ky tu na něj čeká i jejich chů­va. Žena, kvů­li kte­ré (tedy jak ale­spoň on sám tvr­dí) zemře­la jeho malá sest­ra, z jejíž smr­ti byl obvi­něn ON. Zpočátku se sna­ží s nena­dá­lou situ­a­cí vyrov­nat, ale strach z chůvy a její pří­tom­nost v něm opět vyvo­lá­vá pocit křiv­dy a chuť doká­zat, že se v něm všich­ni mýli­li. Jenže jak to udě­lat, když mu nikdo nevě­ří, chů­va slou­ží rodi­ně sko­ro celý život a navíc je Joye pře­svěd­čen, že se ho poku­sí zabít dřív, než sku­teč­ná prav­da vyjde naje­vo…


Režie: Seth Holt

Rok výro­by: 1965
Délka: 91 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Bette Davis...(Nanny)
William Dix...(Joey Fane)
Wendy Craig...(Virginia Fane)
James Villiers...(Bill Fane)
Pamela Franklin...(Bobbie Medman)
Jill Bennett...(teta Pen)
Angharad Aubrey...(Susy Fane)
...a dal­ší


Už to bude zhru­ba jede­náct let, co jsem ten­to film viděl popr­vé, ale tepr­ve nedáv­no se mi koneč­ně poda­ři­lo jej „umís­tit“ do své boha­té domá­cí fil­mo­vé sbír­ky. Musím se při­znat, že jsem na něj pros­tě pra­chspros­tě zapo­mněl a jen sho­dou okol­nos­tí jsem k němu opět našel ces­tu. Přitom jde o vcel­ku pove­de­ný film, kte­rý urči­tě sto­jí za pozor­nost. Nejde sice v žád­ném pří­pa­dě o čis­to­krev­ný horor, ale spí­še psy­cho­lo­gic­ké drama/thriller, to ovšem nezna­me­ná, že bys­te v něm nena­ra­zi­li na pořád­ně hut­nou atmo­sfé­ru, emoč­ní výle­vy a vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny…
Dopomohl tomu neje­nom sluš­ně gra­du­jí­cí pří­běh či čer­no­bí­lý hábit, ale pře­de­vším solid­ní výko­ny obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů: chůvy Bette Davis (ta byla pří­mo exce­lent­ní) a mla­dé­ho Williama Dixe. Zatímco ona zde ztvár­ňu­je úsluž­nou chůvu, on je pro­blé­mo­vým chlap­cem, kte­rý dělá neu­stá­le sta­ros­ti svým rodi­čům a hlav­ně nesná­ší onu sta­rou dámu, pro­to­že je pře­svěd­čen, že ho chce za kaž­dou cenu zabít. Kdo z nich má však prav­du? Navíc když do toho při­po­čí­tá­me i ufňuka­nou a psy­chic­ky sla­bou mat­ku či otce, jenž radě­ji trá­ví čas mimo domov – ani se moc nedi­vím, že ten malý spra­tek leze všem na ner­vy…
Až jsem doce­la hle­děl, že něco tako­vé­ho zplo­di­li u Hammer Films. Přece jenom jsem byl od toho­to stu­dia zvyk­lý spí­še na poně­kud odliš­něj­ší fil­meč­ky. Našlo se tu i něko­lik komic­kých prv­ků, kte­ré mě doce­la poba­vi­li (tako­vá scén­ka s truh­lí­kem a mlé­ka­řem, nebo kou­ří­cí mla­dič­ká Pamela Franklin a její posta­va). Jako celek je The Nanny pove­de­ným fil­mem, kte­rý si zaslou­ží lehce nad­prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik29. dubna 2024 Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik Ucho je československý černobílý film, který vznikl v roce 1969 a byl dokončen v roce 1970. Režisérem tohoto snímku je Karel Kachyňa podle scénáře Jana Procházky. Hlavní role ztvárnili […] Posted in Speciály
  • Fog Island (1945)19. prosince 2012 Fog Island (1945) Přijmout pozvání na Mlžný ostrov nebyl jejich nejšťastnější nápad! Leo Grainer žije se svou nevlastní dcerou na malém ostrově, který má pochmurnou minulost. Bývalý trestanec touží po […] Posted in Horory
  • Sssssss (1973)20. ledna 2012 Sssssss (1973) Král Kobra právě přichází. Doktor Stoner je podivín, který provádí odvážné až zvrhlé experimenty. Je herpetolog a jeho miláčky jsou hadi. Těch má ve svém domě několik desítek, od těch […] Posted in Horory
  • Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %10. srpna 2012 Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 % Šťastný? To je přesně můj problém. Že nemůžu být šťastný. Nikdy jsem nebyl. Nedokážeš si představit, jaké to je, probudit se každý den bez motivace. To úsilí, které mě to stojí najít […] Posted in Filmové recenze
  • ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR11. ledna 2012 ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR  k filmu Perfect Sense Již dříve jste spolupracoval s režisérem Davidem Mackenziem. Co Vás přimělo se opět vrátit do Velké Británie a znovu s ním točit? Ano, s Davidem jsem […] Posted in Rozhovory
  • Black Adam19. října 2022 Black Adam Jak je vám asi známo, Marvel má své multivesmírné Avengery, DC nedá dopustit na Snyderovu Justice League, Sony má svůj pavoučí vesmír bez spidermana a Amazon se zase může pochlubit […] Posted in Krátké recenze
  • Mare z Easttownu - Enter Number Two12. června 2021 Mare z Easttownu - Enter Number Two Celkově samozřejmě vysoká kvalita, Kate Winslet výborná, ale speciálně bych chtěl v této epizodě vyzdvihnout Evana Peterse, jeho scéna na baru byl naprosto bezchybná. Tolik emocí, a přitom […] Posted in Krátké recenze
  • Heart of Karl (2008)5. listopadu 2012 Heart of Karl (2008) Kanadský krátkometrážní snímek, který je opravdovou perlou tohoto žánru. Příběh dvou bratrů, který se odehrává v těch nejhlubších temnotách říše mrtvých. Will nadevše miloval svého […] Posted in Horory
  • Tomáš o smysl pro humor nepřichází! | Survivor CZ&SK7. února 2022 Tomáš o smysl pro humor nepřichází! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Sadist, The (1963)8. ledna 2021 Sadist, The (1963) Dostaneš-li se do rukou psychopatickým sériovým vrahům, tvoje šance na přežití je opravdu minimální…Tři učitelé Ed, Doris a Carl míří do Los Angeles na baseballový zápas Dodgers. […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32357 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71510 KB. | 22.06.2024 - 17:11:55