Kritiky.cz > Spoilery > S07E01: Dragonstone

S07E01: Dragonstone

JR02
JR02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah prv­ní­ho dílu 7. sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

Panství Freyů

Walder Frey uspo­řá­dá hos­ti­nu pro své pří­buz­né a vaza­ly. Nalije jim víno a osla­vu­je vítěz­ství nad Starky, svým dce­rám ale pití nepo­vo­lí. Všichni, kte­ří se napi­jí, umí­ra­jí  otrá­ve­ni jedem. Walder Frey se odmas­ku­je a uká­že se Arya, kte­rá postup­ně zabí­jí všech­ny, co sto­jí za smr­tí jejích pří­buz­ných.

Panství Targaryenů

Daenerys Targaryen při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta se svo­jí dru­ži­nou: Šedým Červem, Tyrionem a sou­ro­zen­ci Greyjoyovými. Dračí kámen je zce­la opuš­tě­ný, a tak nad sto­lem s mapou krá­lov­ství zaha­ju­je pora­du, jak bude pokra­čo­vat.

Panství Starků

John se Sansou se roz­ho­du­jí, jak pokra­čo­vat pro­ti bílým chod­cům. Johnův návrh je tako­vý, že pro­ti nemrt­vým nepřá­te­lům budou bojo­vat úpl­ně všich­ni od 12 do 60 let. A to ženy i muži, pro­to­že jedi­ný John ví, že se pro­ti nepřá­te­lům na seve­ru musí spo­jit všich­ni dohro­ma­dy. Získá i nové vaza­ly po svých mrtvých nepřá­te­lích. Syn a dce­ra, kte­ří jsou ješ­tě v tee­nager­ském věku, mu odpří­sa­ha­jí věr­nost.

Daleko na Severu

Bratrstvo bez pra­por­ců spo­lu s Ohařem obje­ví vylid­ně­nou cha­tu, kde nalez­nou mrt­vou dvo­ji­ci, otce s dce­rou, kte­ří umře­li hla­dem. Ohař jim potom vyko­pe hro­by a pocho­vá je.

V Citadele

Sam s Fialkou bez pro­blé­mů žijí v oko­lí knihov­ny. Sam uklí­zí toa­le­ty, čis­tí zácho­dy a podá­vá oběd. Vůbec ho to neu­spo­ko­ju­je. Jako jeden z mála, kdo pře­ži­li bílé chod­ce (a jed­no­ho i zabil), tou­ží po zna­los­tech, jak je zabít. Mistr ho během pitvy nave­de, aby se postup­ně dostal do zaká­za­né čás­ti knihov­ny, kte­rá je pou­ze pro mis­try. Půjčí si kni­hy a během vol­né chvil­ky s Fialkou a jejím dítě­tem zjis­tí, kde lze najít jedi­nou zbraň, kte­rá zni­čí bílé chod­ce - dra­čí kámen - a ihned pošle zprá­vu Johnovi.

Během své nud­né a rutin­ní prá­ce také obje­ví, kde se se nachá­zí Jorah Mormont (naka­žen lupu­sem), kte­rý se ptá, jest­li už Daenerys při­je­la.

V Králově přístavišti

Cersei s Jaimem řeší nad mapou krá­lov­ství, jak pokra­čo­vat dál, když si zís­ka­li tolik nepřá­tel. Novou pomoc najdou v Euronu Greyjoyovi, kte­rý tou­ží se svým loďstvem zabít své­ho bra­tran­ce se sestře­ni­cí. Také si chce vzít novou krá­lov­nu, ale Cersei jej odmít­ne, tak se Euron vydá hle­dat dar, na kte­rý Cersei  čeká.

Sídlo Noční hlídky

U brá­ny na sever se obje­ví Bran se svo­jí prů­vod­ky­ní. Noční hlíd­ka je vez­me do hra­du.

Na cestě na jih

Arya obje­ví par­tu vojá­ků, kte­ří ji nezna­jí. Je to voj­sko Lannisterů, ale bez veli­te­le. Odpočívají a zpí­va­jí si pís­ně. Nabídnou Arye krá­lí­ka a smě­jí se její­mu vti­pu, že chce zabít krá­lov­nu.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12515 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72106 KB. | 18.04.2024 - 18:18:58