Kritiky.cz > Horory > Ebola Rex (2021)

Ebola Rex (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Los Angeles začne řádit infi­ko­va­ný T-Rex…

Z taj­né vědec­ké labo­ra­to­ře unik­ne Tyrannosaurus Rex, infi­ko­va­ný virem Ebola. Následně roz­pou­tá v Los Angeles krva­vou zká­zu a zni­čí vše, co mu sto­jí v ces­tě. Armáda pod vede­ním gene­rá­la Davise se jej poku­sí něko­li­krát mar­ně zasta­vit, ale vypa­dá to, že ten­to vraž­dí­cí a zká­zo­nos­ný kolos je pros­tě neza­sta­vi­tel­ný…Režie: Dustin Ferguson

Rok výro­by: 2021

Délka: 72 min

Země: USA

 

Hrají:

Ken May...(Dick Steel)

Mike Ferguson...(Mike)

Mel Novak...(Generál Davis)

Erik Anthony Russo...(Erik)

Jennifer Nangle...(Malvolia: the Queen of Screams)

...a dal­ší


Srdce milov­ní­ků laci­ných bra­ků muse­la jis­tě zaple­sat rados­tí, když před pár lety vstou­pil na scé­nu Dustin Ferguson a jeho par­tič­ka kama­rá­dů, kte­ří během krát­ké doby doká­za­li vypro­du­ko­vat desít­ky céč­ko­vých (no mož­ná už i zet­ko­vých) níz­ko­roz­počto­vých paskvi­lů, u kte­rých se muse­li čer­ve­nat závis­tí i chla­pí­ci ze spo­leč­nos­ti Asylum či Syfy. Poněkud nároč­něj­ší divá­ci však budou tou­to pře­hlíd­kou nesku­teč­né podí­va­né nej­spíš zhnuse­ni na maxi­mum a já jim můžu dát jedi­nou radu – od fil­mů toho­to tvůr­ce dej­te radě­ji ruce pryč. Žádná vel­ko­le­pá show se konat nebu­de! Samotný film byl nato­če­ný již v roce 2020, ale ofi­ci­ál­ně byl uve­den do „dis­tri­buce“ až v led­nu 2021.

 

Samozřejmě i Ebola Rex nabí­zí pře­hlíd­ku ochot­nic­kých (ne)hereckých výko­nů, stu­pid­ních dia­lo­gů, vel­mi špat­ných digi­tál­ních efek­tů a otřes­ný scé­nář. Kvalitu tu nehle­dej­te napříč celým fil­mem, pro­to­že jedi­né co sto­jí za pozor­nost, je leda tak vypůj­če­ný hudeb­ní dopro­vod. Dost mě mrze­lo, že samot­ný T-Rex si na své kon­to moc mrtvých nepři­psal (přes­to­že asi u dvou mor­dů jsem se doce­la i zasmál, nad stu­pid­ním pro­ve­de­ním) a tvůr­ci se více věnu­jí lid­ským posta­vám. Jak akti­vis­ta a lovec Dick, tak pote­to­va­ný sta­rý feťák a magor Mike totiž moc cha­risma­tu ani herec­ké­ho talen­tu nepo­bra­li – přes­to je jim věno­ván nesku­teč­ně vel­ký pro­stor.

 

Ebola Rex je urče­ná pou­ze pro oprav­do­vé milov­ní­ky bra­ků a sado­ma­so­chis­ty, kte­ří se byť jen ze zvě­da­vos­ti podí­va­jí na kdeja­kou kra­vi­nu.


Hodnocení:

10% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68865 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71557 KB. | 19.06.2024 - 00:23:56