Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE – Nefritové slzy

RECENZE – Nefritové slzy

large 2
large 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka: Laura Walden

Překlad: Marta Kališová

Nakladatelství: Alpress

Rok vydá­ní v ČR: 2019

Počet stran: 352

ISBN: 978-80-7543-994-9

Anotace:

Už dlou­hé roky hra­je pro ženy z rodu Parkerů zele­ný kámen bohů magic­kou roli. Ani desig­nér­ka Mila není výjim­kou, její šper­ky se těší věhla­su i dale­ko za hra­ni­ce­mi Nového Zélandu. Když se jí do rukou dosta­ne vzác­ný amu­let, oka­mži­tě cítí jeho moc. To ovšem ješ­tě netu­ší, že v živo­tě jejích před­ků sehrál tra­gic­kou úlo­hu a že ovliv­ní i její osud.

Jedna z hlav­ních postav pří­bě­hu desig­nér­ka Mila Parkerová sto­jí před důle­ži­tým roz­hod­nu­tím. Má se po dokon­če­ní stu­dia na Akademii šper­kař­ské­ho desig­nu vrá­tit do rod­né Hokitiky nebo začít pra­co­vat v Aucklendu, kde jí jako vychva­lo­va­né šper­kař­ce bylo nabíd­nu­to skvě­lé mís­to? Domů ji táh­nou koře­ny a samo­zřej­mě její babič­ka Omaka, kte­rá s Miliným návra­tem počí­tá a nesku­teč­ně se na ni těší.

Omaka Parkerová vede hotel a vyrá­bí amu­le­ty, kte­ré nabí­zí prá­vě ve svém hotýl­ku. Povídá se, že její amu­le­ty mají magic­kou sílu. Nemůže se dočkat, až se Mila vrá­tí do Hokitiky a bude jí asis­to­vat při kur­zech vyře­zá­vá­ní z nef­ri­tu. Obává se však situ­a­ce, kdy bude muset Mile a její­mu bra­t­ro­vi sdě­lit, že pro­dě­la­la infarkt. Malý kolaps, jak ona tomu říká. Samozřejmě svůj stav zleh­ču­je, ve sku­teč­nos­ti by měla pod­stou­pit ope­ra­ci srd­ce, aby se zabrá­ni­lo vzni­ku dal­ší srdeč­ní pří­ho­dy. Na to však nemá Omaka ani pomyš­le­ní, pro­to­že se prá­vě díky náhod­ně obje­ve­ným doku­men­tům dozvě­dě­la o exis­ten­ci své­ho star­ší­ho bra­t­ra. To ji napros­to šoko­va­lo a roz­hod­la se ho vypá­t­rat. Proč jí otec bra­t­ra zata­jil?

Příběh Nefritové slzy začí­ná v Hokitice v roce 1951. Nahlédneme zde do živo­ta Hine, mat­ky Omaky, a doby, kdy ješ­tě Omaka neby­la na svě­tě. Větší část kni­hy se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti a hlav­ní­mi posta­va­mi jsou prá­vě Omaka a její vnou­ča­ta Mila a Tim. Autorka nám na strán­kách kni­hy opět roz­plé­tá rodin­né vzta­hy a tajem­ství, ukrý­va­jí­cí se v dáv­né minu­los­ti. Téměř jako vždy u této autor­ky jsem na počát­ku pří­bě­hu tápa­la v posta­vách a jmé­nech. Dále se však román četl veli­ce dob­ře, postup­ně jsou čte­ná­ři odkrý­vá­ny jed­not­li­vé kous­ky rodin­ných pro­ple­ten­ců, kte­ré do sebe nako­nec zapad­nou jako díl­ky puzzle.

Pokud máte rádi pří­běhy z Nového Zélandu a Austrálie, ale­spoň troš­ku věří­te, že kame­ny mohou být nejen krás­ným šper­kem, ale i magic­ké a něco nám mohou nazna­čo­vat, urči­tě po Nefritových slzách od Laury Walden sáh­ně­te.

O autor­ce:

Spisovatelka pochá­zí z Německa, naro­di­la se v roce 1964. Po stu­diu práv strá­vi­la jako práv­ní čeka­tel­ka řadu měsí­ců na Novém Zélandu. Zdejší pro­stře­dí ji nato­lik uchvá­ti­lo, že po návra­tu zača­la psát bar­vi­té repor­tá­že.. Od nich neby­lo dale­ko k nápa­du, aby se Nový Zéland stal mís­tem děje její­ho romá­nu. Po něja­ké době se vzda­la původ­ně vysně­né advo­kát­ní pro­fe­se, sta­la se novi­nář­kou a autor­kou scé­ná­řů. Pokud nyní Laura Waldenová nepo­bý­vá na Novém Zélandu, žije s rodi­nou v Hamburku.

Hodnocení: 80%
Za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku vel­mi děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. Knihu zde může­te zakou­pit.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %5. prosince 2018 #1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 % Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Vyšlo původně jako "Tomb Raider 0", "Tomb Raider 1/2", čísla 1 až 12 […] Posted in Recenze komiksů
  • Osamělý svobodný muž – 2728. března 2019 Osamělý svobodný muž – 27 Posted in Komiks
  • #2055: Batman v černé a bílé29. října 2019 #2055: Batman v černé a bílé Batman v černé a bílé (Batman: Black and White)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Batman: Black and White 1" v roce 1997 a "Batman: Black […] Posted in Recenze komiksů
  • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
  • Dreamcatcher (2003)10. ledna 2018 Dreamcatcher (2003) Mrazivá krajina, čtyři přátelé, mimozemská invaze a další filmové zpracování jedné z knih samotného mistra Kinga… Henry, Jonesy, Bob (Bobr) a Pete jsou nejlepšími […] Posted in Horory
  • Tom nabaluje Xénii? | Survivor CZ&SK16. března 2022 Tom nabaluje Xénii? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Ještě jeden výstřel13. ledna 2024 Ještě jeden výstřel James Nunn a Scott Adkins se vrací v sequelu jednozáběrové taktické strílečky a na béčkové poměry jde o vydarečnou akční jízdu. Film navazuje hned po druhém díle, kde Scott Adkins má za […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Vikings S05E20 - Ragnarok8. dubna 2019 Titulky k Vikings S05E20 - Ragnarok Dnes tu máme finále páté série. Podívejte se, kdo se stane králem Kattegatu. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […] Posted in Rozhovory
  • Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let12. prosince 2022 Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let Sarah Douglas (narozena 12. prosince 1952) je anglická herečka. Je pravděpodobně nejznámější díky roli kryptonské superpadoušky Ursy ve filmech Superman (1978) a Superman II (1980), Pamely […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27838 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72094 KB. | 19.04.2024 - 18:24:01