Kritiky.cz > Horory > Evil Dead (2013)

Evil Dead (2013)

rp Evil Dead13 cover.jpg
rp Evil Dead13 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodně nepo­ve­de­ný rema­ke dnes již legen­dár­ní­ho horo­ru.

Mia nedáv­no neú­spěš­ně pro­dě­la odvy­ka­cí kůru, ale brzy do vše­ho toho svin­stva opět spadla a jen zázra­kem pře­ži­la pře­dáv­ko­vá­ní. Na nalé­há­ní svých přá­tel se s nimi roz­hod­ne strá­vit něko­lik dní ve sta­ré rodin­né cha­tě dale­ko od civi­li­za­ce. Kromě dvou svých nej­lep­ších přá­tel pozve i své­ho bra­t­ra a jeho pří­tel­ky­ni. Hned po pří­jez­du však zjis­tí, že se někdo do ní musel vlou­pat. Ve skle­pe­ní najdou zapácha­jí­cí pozůstat­ky mrtvých zví­řat, ritu­ál­ní pomůc­ky a podiv­nou kni­hu, kte­rou Eric začne hned zkou­mat. Po předčte­ní něko­li­ka slov nevě­dom­ky uvol­ní ZLO, kte­ré Miu posed­ne. Všichni si nej­pr­ve mys­lí, že se jí jen zhor­ši­ly absti­nenč­ní pří­zna­ky, ale brzy se v cha­tě roz­pou­tá hoto­vé peklo…

Český název: Lesní duch
Režie: Fede Alvarez
Rok výro­by: 2013
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Jane Levy…(Mia)
Shiloh Fernandez…(David)
Lou Taylor Pucci…(Eric)
Jessica Lucas…(Olivia)
Elizabeth Blackmore…(Natalie)
…a dal­ší

Miluju původ­ní Evil Dead a pova­žu­ju ho za jeden z nej­lep­ších fil­mů vůbec, tak­že ten­to Alvarezův rema­ke beru jen jako špat­ný pokus o vtip. Který ovšem bohu­žel vůbec vtip­ný nebyl. Původně jsem neměl vůbec chuť si jej shá­nět, ale zvě­da­vost nako­nec zví­tě­zi­la. No a bohu­žel se opět potvr­di­lo to, že vět­ši­na rema­ků sto­jí za hov­no. Po vět­ši­nu času jsem jen nesta­čil zírat, pod co se Raimi pode­psal jako pro­du­cent. Je mi jas­né, že vět­ši­na mlad­ších divá­ků byla okouz­le­na novo­do­bý­mi efek­ty, kte­ré ovšem s pro­mi­nu­tím sto­jí rov­něž, za vyliž…Velké množ­ství cáka­jí­cí krve a prů­měr­né gore efek­ty totiž abso­lut­ně nedo­ká­za­li vyna­hra­dit exce­lent­ní atmo­sfé­ru a herec­ké výko­ny z původ­ní ver­ze. 

Uruguayský reži­sér vědom si toho, že fanouš­ci od něj oče­ká­va­jí nad­stan­dart­ní podí­va­nou, se oprav­du sna­žil jejich chout­ky uspo­ko­jit nad­měr­nou dáv­kou bru­ta­li­ty a hek­to­li­t­ry krve, ovšem nevím, jest­li prá­vě tohle byla ta správ­ná vol­ba. Tedy ale­spoň na mě to nějak nepů­so­bi­lo. Je sice prav­da, že opro­ti původ­ní ver­zi tu bylo podob­ných scén doce­la dost, ale celé to na mě půso­bi­lo jen „prvo úče­lo­vě“. Abyste mi lépe rozu­mě­li, ono je sice z pohle­du horo­ro­vé­ho fanouš­ka super, že ze všech stran před kame­rou cáká spous­ta krve, řežou se kon­če­ti­ny a dokon­ce i déšť je zbar­ven do ruda, ale jeli­kož zná­te původ­ní ver­zi, spíš to na vás půso­bí nega­tiv­ním dojmem, než že bych kle­sal v kole­nou a chvá­lil tvůr­ce do nebes. Navíc mi to mís­ty při­šlo hod­ně trap­né a hlav­ně nelo­gic­ké kiksy ve scé­ná­ři se pros­tě neda­li pře­hléd­nout.
Takže ten­to nový „les­ní duch“ si své čest­né mís­to v mých TOP fil­mech urči­tě nena­jde. Vyložený odpad to však nebyl. To bych mu ukřiv­dil. Našlo by se tu něko­lik slib­ných pasá­ží, kdy atmo­sfé­ra pře­ce jenom měla co nabíd­nout, ale těch tu bylo oprav­du málo. Hodně dlou­ho jsem zva­žo­val, že bych pochvá­lil ale­spoň něja­ké­ho her­ce za před­ve­de­ný výkon, ale bohu­žel. Byla to bída s nou­zí, jak se u nás říká. Snad jen Pucci si zaslou­ží ale­spoň men­ší pochva­lu. Bohužel jeho téměř „nesmr­tel­ná“ posta­va mu to roz­hod­ně neu­leh­čo­va­la. Každopádně mi byl sym­pa­tič­těj­ší, než­li Fernandez. A všem, kte­ří tohle pova­žu­jí za něco extra, bych dopo­ru­čil, ať se podí­va­jí na ori­gi­nál­ní horor, aby vidě­li – jak má správ­ný film vypa­dat. Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Russell Crowe7. dubna 2017 Russell Crowe Dnes slaví narozeniny představitel mnoha slavných rolí, australský rodák Russel Crowe. Vášnivý fanoušek slavného Leedsu United ztvárnil za svůj život spoustu skvělých rolí, které si […] Posted in Kritický Klub
  • Titulky k Dr. Death S01E02 - Ain't No Bum22. července 2021 Titulky k Dr. Death S01E02 - Ain't No Bum Po operaci došlo u Madeline Beyerové k mozkové smrti. Její manžel zvažuje kraniotomii, kterou doktor Duntsch navrhl jako možné řešení. Doktor Henderson a doktor Kirby zatím přemýšlejí, jak […] Posted in Titulky
  • Titulky k Becoming Elizabeth S01E01 - Keep Your Knife Bright16. července 2022 Titulky k Becoming Elizabeth S01E01 - Keep Your Knife Bright Po smrti svého otce Jindřicha VIII. Tudora se mladá Alžběta stěhuje ke své nevlastní matce Kateřině Parrové. Tam potká Thomase Seymoura, do kterého se zamiluje. Thomas si však vezme […] Posted in Titulky
  • Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 20077. října 2020 Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007 Frank Lucas (Denzel Washington) se z šoféra mafie vypracoval až na drogového bosse, který celý Harlem v 70. letech zásoboval kvalitním heroinem dováženým z Vietnamu v rakvích zesnulých […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50 States of Fright (2020) (seriál)22. srpna 2020 50 States of Fright (2020) (seriál) Tohle rozhodně stojí za pozornost.Jediným mínusem je pro mne tedy délka jednotlivých příběhů, což je nějakých 5 až 10 minut a přišlo mi otravné 14x stahovat titulky a 14x zapínat znova […] Posted in Krátké recenze
  • Pátek / Friday 11.7.201411. července 2014 Pátek / Friday 11.7.2014 Kongresový sál 10:30 Zejtra napořád | Zejtra napořád | All My Tomorrows Režie: Rudolf Havlík Czech Republic / Česká republika, 2014, 98 min, WP - světová premiéra / WP - World […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Titulky k Vikings S06E06 - Death and the Serpent9. ledna 2020 Titulky k Vikings S06E06 - Death and the Serpent Pokračuje volba krále Norska. Bandité se znovu chystají přepadnout Laghertinu vesnici. Hvitserk má stále halucinace. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • The Mandalorian - Kapitola 9: Šerif30. října 2020 The Mandalorian - Kapitola 9: Šerif Naprosto skvělá epizoda, minimálně na úrovni první série, možná lepší. Sci-fi-westernová atmosféra funguje na jedničku, především díky kameře a (digitálním) kulisám, a pochopitelně […] Posted in Krátké recenze
  • Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má...23. února 2021 Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má... Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má být výkonnější, interaktivnější a ergonomičtější. Kromě toho nabídne nový VR ovladač, který bude využívat několik hlavních […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Rychlí a zběsilí - 55 %4. června 2022 Rychlí a zběsilí - 55 % Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95574 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71983 KB. | 19.04.2024 - 02:35:08