Kritiky.cz >

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen...

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen kon­zo­le dora­zí 26. břez­na. Verze pro Nintendo Switch vyjde poz­dě­ji tom­to roce. Read more »

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo verzi. Plná verze od...

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo ver­zi. Plná ver­ze od auto­rů titu­lů jako Bulletstorm, Gears of War: Judgment a Painkiller dora­zí 1. 4. letoš­ní­ho roku na PC, PS5, PS4 a Xbox Series X|S Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dorazí 12. 3. na PC,...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dora­zí 12. 3. na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Read more »

Vývoj System Shock Remake finišuje. Vývojáři z Nightdive...

Vývoj System Shock Remake fini­šu­je. Vývojáři z Nightdive Studios skr­ze svou Kickstarter kam­paň totiž ozná­mi­li, že v úno­ru spus­tí předob­jed­náv­ky pro Steam, Epic Games Store a GOG. Kromě spuš­tě­ní předob­jed­ná­vek také dora­zí... Read more »

Sony odstranila datumy vydání nadcházejících third-party...

Sony odstra­ni­la datumy vydá­ní nad­chá­ze­jí­cích third-party titu­lů. Před týd­nem na veletr­hu CES 2021 jsme se při­tom dozvě­dě­li, že Kena: Bridge of Spirits vyjde v břez­nu 2021, Solar Ash dora­zí v červ­nu... Read more »

Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do...

Česká his­to­ric­ká stra­te­gie Nebuchadnezzar zasa­ze­ná do Mezopotámie od stu­dia Nepos Games vyjde 17. 2. 2021. Vedle Microsoft Windows dora­zí také na Linux. Read more »

Pokud si koupíte čerstvě vydaný Ghostrunner na konzolích...

Pokud si kou­pí­te čer­s­tvě vyda­ný Ghostrunner na kon­zo­lích PS4 a Xbox One, tak dosta­ne­te bez­plat­ný upgra­de na PS5 a Xbox Series X|S. Vylepšení dora­zí v roce 2021. Read more »

Battle royale akce Apex Legends na Steam dorazí už 4....

Battle roya­le akce Apex Legends na Steam dora­zí už 4. lis­to­pa­du Read more »

Assassin’s Creed Valhalla příští rok obdrží dvě velké...

Assassin’s Creed Valhalla příští rok obdr­ží dvě vel­ké expan­ze. V té prv­ní s názvem Wrath of the Druids, kte­rá dora­zí na jaře 2021 se podí­vá­me do Irska, kde bude­me bádat po tajem­ství... Read more »

Football Manager 2021 představuje novinky. Populární...

Football Manager 2021 před­sta­vu­je novin­ky. Populární fot­ba­lo­vý simu­lá­tor vychá­zí pro Microsoft Windows 24. lis­to­pa­du. Verze pro kon­zo­le Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch dora­zí v pro­sin­ci. Read more »

První pohled na remasterovaný Observer System Redux pro novou...

První pohled na remaste­ro­va­ný Observer System Redux pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí a PC. Značně omla­ze­ný kyber­pun­ko­vý horor od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Blair Witch, Layers of Fear, The Medium) dora­zí... Read more »

Bright Memory bude launch titulem pro novou generaci konzolí...

Bright Memory bude launch titu­lem pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí Xbox. Nadějná stří­leč­ka a sekač­ka záro­veň vyjde pro Xbox Series X a Xbox Series S 10. 11. a její plná ver­ze kte­rá nese název Bright Memory:... Read more »

Halo 3: ODST už 22. 9. z konzole dorazí i na Microsoft Windows...

Halo 3: ODST už 22. 9. z kon­zo­le dora­zí i na Microsoft Windows (Steam) Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde opravdu na konci roku,...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde oprav­du na kon­ci roku, ujiš­ťu­je vyda­va­tel Koch Media ale záro­veň dodá­vá, že kvů­li nároč­né logis­ti­ce v době pan­de­mie to bude pou­ze v někte­rých zemích Evropy.... Read more »

Do Wreckfest brzy dorazí druhá sezona, která sebou přinese...

Do Wreckfest brzy dora­zí dru­há sezo­na, kte­rá sebou při­ne­se nová vozi­dla, tra­tě a cha­os Read more »

Everspace 2 dorazí koncem roku do předběžného přístupu...

Everspace 2 dora­zí kon­cem roku do před­běž­né­ho pří­stu­pu pro PC Read more »

PlayStation 5 na pulty obchodů dorazí mezi 13. a 20....

PlayStation 5 na pul­ty obcho­dů dora­zí mezi 13. a 20. lis­to­pa­dem, uvá­dí VGC Read more »

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dorazí už na jaře...

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dora­zí už na jaře příští­ho roku Read more »
Stránka načtena za 2,73538 s | počet dotazů: 203 | paměť: 47777 KB. | 24.02.2024 - 22:40:32