Kritiky.cz >

Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se...

Microsoft změ­nil název Xbox Live. Předplatitelská služ­ba se nyní nazý­vá Xbox network. Nový název nijak neo­vliv­ní fun­go­vá­ní služ­by. Read more »

Microsoft údajně jedná o koupi komunikační platformy...

Microsoft údaj­ně jed­ná o kou­pi komu­ni­kač­ní plat­for­my Discord. Jeho hod­no­ta je oce­ně­ná na $10B (218 mili­ard Kč). S infor­ma­cí při­chá­zí Bloomberg. Read more »

Microsoft představil funkci FPS Boost. Zpětně kompatibilní...

Microsoft před­sta­vil funk­ci FPS Boost. Zpětně kom­pa­ti­bil­ní hry na Xbox Series X|S budou nyní ply­nu­lej­ší. Read more »

Microsoft se pochlubil rekordním rokem pro Xbox Game Studios,...

Microsoft se pochlu­bil rekord­ním rokem pro Xbox Game Studios, kdy hrá­či dohro­ma­dy na jejich hrách ode­hrá­ly 1,66 mili­ar­dy hodin Read more »

Microsoft zítra spustí předobjednávky konzolí Xbox Series X...

Microsoft zít­ra spus­tí předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S Read more »

Microsoft se vyjádřil, že není závislý na exkluzivitách a...

Microsoft se vyjá­d­řil, že není závis­lý na exklu­zi­vi­tách a že nepo­tře­bu­je Halo, mís­to toho hrá­če láká na hry ze čtyř gene­ra­cí kon­zo­le Xbox. Read more »

Microsoft má prý pracovat na nějakém finančně náročném...

Microsoft má prý pra­co­vat na něja­kém finanč­ně nároč­ném pro­jek­tu pro před­plat­né Xbox Game Pass, uvá­dí novi­nář Jeff Grubb z VentureBeat. Read more »

Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve...

Microsoft při­pra­vil spe­ci­ál­ní edi­ce kon­zo­le Xbox One X ve sty­lu fil­mu Wonder Woman 1984 Read more »
Stránka načtena za 2,90185 s | počet dotazů: 196 | paměť: 46974 KB. | 20.06.2024 - 14:45:55