Kritiky.cz >

Transfusion: Sam Worthington v pochmurném australském dramatu

Válečný vete­rán a svo­bod­ný otec se sna­ží vycho­vá­vat své­ho syna něko­lik let po smr­ti své ženy ve fil­mu Transfusion, poma­lu ply­nou­cím, ale dob­ře zpra­co­va­ném dra­ma­tu, kte­ré je nyní k dis­po­zi­ci na aus­tral­ské... Read more »
Stránka načtena za 2,53872 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47464 KB. | 23.04.2024 - 00:22:43