Kritiky.cz >

Premiantka (Miller’s Girl) – Recenze – 30 %

Americký film Premiantka je režij­ním a sce­náris­tic­kým debu­tem fil­mař­ky Jade Halley Bartlett, jenž vyprá­ví o osm­nác­ti­le­té stře­do­ško­lač­ce jmé­nem Cairo Sweet (Jenna Ortega), kte­rá začne dochá­zet na hodi­ny lite­ra­tu­ry ke zhru­ba pade­sá­ti­le­té­mu uči­te­li... Read more »

Premiantka: Vášeň a Intriky: Talentovaná spisovatelka, charismatický profesor a temné tajemství

Talentovaná spi­so­va­tel­ka Cairo Sweet (Jenna Ortega) dostá­vá od své­ho cha­risma­tic­ké­ho pro­fe­so­ra Jonathana Millera (Martin Freeman) úkol, kte­rý je náh­le oba zaple­te do slo­ži­té sítě váš­ní a intrik. Zatímco veš­ke­ré hra­ni­ce... Read more »

Sick: Covid-19 pandemický thriller hraje svou premisu na plné obrátky

Studenti na karan­tén­ním poby­tu v izo­lo­va­ném domě u jeze­ra jsou pro­ná­sle­do­vá­ni mas­ko­va­ným vra­hem ve fil­mu Sick, novém vyna­lé­za­vém thrille­ru od sce­náris­ty fil­mu Vřískot, kte­rý se nyní vysí­lá na Peacock. Tento film,... Read more »
Stránka načtena za 2,94238 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47731 KB. | 18.05.2024 - 18:17:30