Kritiky.cz >

Xbox Games Pass do konce roku rozšíří předplatné Ubisoft+....

Xbox Games Pass do kon­ce roku roz­ší­ří před­plat­né Ubisoft+. S infor­ma­cí při­šel insi­der Shpeshal Ed, kte­rý nedáv­no prav­di­vě infor­mo­val o pří­cho­du Final Fantasy VII Remake do PS Plus. Read more »

Resident Evil 4 Remake nevyjde dříve než v roce 2023, říká...

Resident Evil 4 Remake nevy­jde dří­ve než v roce 2023, říká důvě­ry­hod­ný insi­der Dusk Golem. Read more »

Nový obsah pro Final Fantasy VII Remake odhalí Square Enix...

Nový obsah pro Final Fantasy VII Remake odha­lí Square Enix ten­to týden. Read more »

Ubisoft odkládá Prince of Persia: Sands of Time Remake na...

Ubisoft odklá­dá Prince of Persia: Sands of Time Remake na neu­r­či­to. Vývojáři z Ubisoft Mumbai a Ubisoft Pune chtě­jí doru­čit rema­ke, kte­rý respek­tu­je své koře­ny, ale záro­veň chce být moder­ní. Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time se dost možná podívá...

Prince of Persia: The Sands of Time se dost mož­ná podí­vá také na Nintendo Switch. Ubisoft to nazna­ču­je ve svém ame­ric­kém Ubisoft Store, kde je mezi plat­for­ma­mi také Nintendo... Read more »

Výsledky The Game Awards 2020: Best Game Direction: The Last...

Výsledky The Game Awards 2020: Best Game Direction: The Last of Us Part II Best Narrative: The Last of Us Part II ... Best Art Direction: Ghost of Tsushima... Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time Remake se odkládá z 21. 1....

Prince of Persia: The Sands of Time Remake se odklá­dá z 21. 1. 2021 na 18. 3. 2021. Ubisoft prý chce napl­nit oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Read more »

Zklamání, remake Demon’s Souls nebude mít českou...

Zklamání, rema­ke Demon’s Souls nebu­de mít čes­kou loka­li­za­ci, důvod spe­ci­fi­ko­ván nebyl. Read more »

Nový trailer na XIII Remake prezentuje zbraně

Nový trai­ler na XIII Remake pre­zen­tu­je zbra­ně Read more »

Capcom se rozhodl ze hry Resident Evil 3 Remake odstranit...

Capcom se roz­ho­dl ze hry Resident Evil 3 Remake odstra­nit pro­ti­pi­rát­skou ochra­nu Denuvo. Na vině byly čas­té blo­ka­ce aktu­a­li­za­cí. Read more »

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neoslní, ale...

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neo­sl­ní, ale Ubisoft ho pro­dá­vá za rela­tiv­ně dostup­nou cenu 1099 Kč. Jestli se rema­ke pove­dl se pře­svěd­čí­me už 21. 1.2021, kdy pře­dě­láv­ka... Read more »

Konami začalo na PC (GOG GALAXY 2.0) nabízet Metal Gear z roku...

Konami zača­lo na PC (GOG GALAXY 2.0) nabí­zet Metal Gear z roku 1987, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance a Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra. Není to tak dáv­no,... Read more »

Strategie Pharaoh z roku 2001 dostane remake. Na předělávce...

Strategie Pharaoh z roku 2001 dosta­ne rema­ke. Na pře­dě­láv­ce pra­cu­je stu­dio Triskell Interactive s plá­nem vydat jí v roce 2021. Read more »
Stránka načtena za 2,50720 s | počet dotazů: 205 | paměť: 47011 KB. | 22.06.2024 - 18:26:06