Kritiky.cz >

Reboot filmové série Resident Evil ponese název Resident...

Reboot fil­mo­vé série Resident Evil pone­se název Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Restart série si bude brát inspi­ra­ci z úspěš­né­ho rema­ku Resident Evil 2. Read more »

Capcom ke konci jara vydá druhé bezplatné demo Resident Evil:...

Capcom ke kon­ci jara vydá dru­hé bez­plat­né demo Resident Evil: Village. Komunita pre­di­ku­je vydá­ní na polo­vi­nu dub­na. Mezitím 8. 4. odstar­tu­je tří­den­ní veřej­ná beta Resident Evil RE: Verse. Read more »

Capcom to s online režimem pro Resident Evil zkouší znovu a k...

Capcom to s onli­ne reži­mem pro Resident Evil zkou­ší zno­vu a k 25. výro­čí série před­sta­vu­je Re:Verse. Chystaný mul­tipla­yer bude sou­čás­tí Resident Evil: Village, kte­rý vychá­zí 7. 5. 2021. Před vydá­ním plné hry bude od... Read more »

Seriálový Leon Kennedy a Claire Redfield na prvních fotkách

Seriálový Leon Kennedy a Claire Redfield na prv­ních fot­kách Mahriz Movies Leon Kennedy a Claire Redfield na prv­ních fot­kách z při­pra­vo­va­né­ho seri­á­lu Resident Evil: Infinite Darkness od Netflixu Read more »

Capcom se rozhodl ze hry Resident Evil 3 Remake odstranit...

Capcom se roz­ho­dl ze hry Resident Evil 3 Remake odstra­nit pro­ti­pi­rát­skou ochra­nu Denuvo. Na vině byly čas­té blo­ka­ce aktu­a­li­za­cí. Read more »

Netflix oznámil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta...

Netflix ozná­mil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta bude sle­do­vat osu­dy postav Leon S. Kennedy a Claire Redfield. Pro začá­tek je objed­ná­no osm hodi­no­vých epi­zod, kte­ré budou stej­ně jako... Read more »

Druhý trailer na Resident Evil: Village

Druhý trai­ler na Resident Evil: Village Read more »

Capcom 26. 9. na Tokyo Game Show 2020 ukáže Resident Evil 8:...

Capcom 26. 9. na Tokyo Game Show 2020 uká­že Resident Evil 8: Village Read more »

Seriál Resident Evil bude zasazený do doby 26 let po T-viru,...

Seriál Resident Evil bude zasa­ze­ný do doby 26 let po T-viru, kdy na Zemi žije 15 mili­o­nů lidí a 6 mili­ard mon­ster. Netflix si objed­nal cel­kem osm hodi­no­vých epi­zod. Když se... Read more »
Stránka načtena za 3,56414 s | počet dotazů: 214 | paměť: 47772 KB. | 29.02.2024 - 00:34:53