Kritiky.cz >

Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

V ten­to den roku 1987 zís­kal film Četa (1986) na 59. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů čty­ři Oscary, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Na Oscara nomi­no­va­ný scé­nář napsal reži­sér Oliver Stone na... Read more »

V tento den roku 1987 byl vydán film „Good Morning, Vietnam“

Film se natá­čel pře­váž­ně v thaj­ském Bangkoku a v té době bylo jako kom­pars naja­to něko­lik sto­vek stu­den­tů z Mezinárodní (ame­ric­ké) ško­ly v Bangkoku (ISB), kte­ří vystu­po­va­li v mno­ha zábě­rech uka­zu­jí­cích ame­ric­ké vojá­ky v celém fil­mu.... Read more »

Četa

Četa je ame­ric­ký váleč­ný film z roku 1986, kte­rý napsal a reží­ro­val Oliver Stone a v němž hra­jí Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Keith David, Kevin Dillon, John C. McGinley, Forest Whitaker... Read more »
Stránka načtena za 2,73286 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47731 KB. | 23.04.2024 - 00:08:46