Kritiky.cz >

911 Operator - Dnešní hra v Epic Games zdarma

Epic Games Store nás opět potě­šil nabíd­kou bez­plat­né hry, kte­rou si může­me stáh­nout a hrát úpl­ně zdar­ma. Tentokrát se jed­ná o titul jmé­nem „911 Operator,“ kte­rý vás zave­de do role dis­pe­če­ra... Read more »

Overload - Descent remake

Kdo zapá­t­rá v his­to­rii a vrá­tí se až do roku 1994 jis­tě si vzpo­me­ne na hru s názvem Descent. Šlo teh­dy o jed­nu z prvo­tin tzv. oprav­do­vých 3D her v plném pro­sto­ru. Byl to tako­vý klon... Read more »

Vesmírný simulátor Star Citizen už od fanoušků vybral...

Vesmírný simu­lá­tor Star Citizen už od fanouš­ků vybral $348m (7 520 716 112 Kč). Na hru se čeká se 8 let. Read more »

Ve Farm Mechanic Simulator budeme opravovat zemědělské...

Ve Farm Mechanic Simulator bude­me opra­vo­vat země­děl­ské stro­je. Nejnovější simu­lá­tor od pol­ských Ultimate Games S.A (Ultimate Fishing Simulator) vyjde kon­cem příští­ho roku pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox... Read more »

Microsoft stále nemá dost a ještě by rád plně na svou...

Microsoft stá­le nemá dost a ješ­tě by rád plně na svou stra­nu zís­kal stu­dia Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator) a Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why). Read more »

Epic Games Store do čtvrtka naděluje simulátor Railway Empire...

Epic Games Store do čtvrt­ka nadě­lu­je simu­lá­tor Railway Empire a adven­tu­ru Where the Water Tastes Like Wine Read more »

Studio Detalion Games S.A. pod hlavičkou PlayWay oznamuje...

Studio Detalion Games S.A. pod hla­vič­kou PlayWay ozna­mu­je simu­lá­tor jader­né kata­stro­fy v Černobylu roku 1986 Read more »

Farming Simulator 19 představuje alpskou expanzi

Farming Simulator 19 před­sta­vu­je alp­skou expan­zi Read more »

Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo...

Business simu­lá­tor ozna­mu­je svůj pří­chod na kon­zo­li Nintendo Switch Read more »

Surgeon Simulator 2 od Bossa Studios právě vyšel na Epic...

Surgeon Simulator 2 od Bossa Studios prá­vě vyšel na Epic Games Store Read more »

V simulátoru FBI Agent Simulator se stanete agentem FBI.

V simu­lá­to­ru FBI Agent Simulator se sta­ne­te agen­tem FBI. Read more »
Stránka načtena za 3,72816 s | počet dotazů: 194 | paměť: 48216 KB. | 05.12.2023 - 06:22:14