Kritiky.cz > Profily osob > Kit Harington

Kit Harington

Kit
Kit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christopher „Kit“ Catesby Harington (* 26. pro­sin­ce 1986) je brit­ský herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je Jon Snow v seri­á­lu Hra o trů­ny, dále také ztvár­nil Alberta v původ­ním wes­tend­ském uve­de­ní hry Válečný kůň.

Životopis

Narodil se v Londýně v Anglii a žil zde až do svých jede­nác­ti let. Je synem Deborah Jane Catesby a Davida Richarda Haringtona. Christopher je potom­kem Karla II. Stuarta, po jeho babič­ce z otco­vy stra­ny Lavender Cecilia Denny. Jeho strýc byl Sir Nicholas John Harington a jeho pra­dě­de­ček Sir Richard Harington.

V letech 1992 až 1998 navště­vo­val Southfield Primary School a Chantry High School v letech 1998 až 2003. Poté cho­dil na Worcester Sixth Form College, kde se spe­ci­a­li­zo­val na dra­ma a diva­del­ní stu­die, v letech 2003 až 2005. Absolvoval na Central School of Speech and Drama v roce 2008.

Kariéra

Před hra­ním se chtěl původ­ně stát novi­ná­řem, kame­ra­ma­nem nebo váleč­ným zpra­vo­da­jem. Ale poz­dě­ji, ješ­tě stá­le během ško­ly, zís­kal hlav­ní roli Alberta v diva­del­ní adap­ta­ci Válečný kůň. Hra zís­ka­la dvě ceny Oliver Awards, za kte­ré Harington obdr­žel spous­tu uzná­ní. Pak se začal hlá­sit do kon­kur­zů a při­šla jeho dru­há hra - Posh - tem­ná kome­die o muži z vyš­ší tří­dy, kte­rý navště­vu­je uni­ver­zi­tu v Oxfordu. Mezitím zís­kal svou prv­ní tele­viz­ní roli Jona Snowa v popu­lár­ním fan­ta­sy seri­á­lu Hra o trů­ny. Seriál se začí­nal vysí­lat v roce 2010, zís­kal mno­ho pozi­tiv­ních reak­cí i oce­ně­ní. Tím se Haringtonovi dosta­lo širo­ké­ho uzná­ní a zís­kal tak své prv­ní fil­mo­vé role. Jeho fil­mo­vý debut při­šel v roce 2012 v roli Vincenta v Návrat do Silent Hill 3D. Byl obsa­zen po boku Jeffa Bridgese do sním­ku The Seventh Son a namlu­ví zápor­nou roli Ereta do pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu Jak vycvi­čit draka 2.


Detaily o článku Kit Harington


Foto

Popis
English: Kit Harington at HBO’s „Game Of Thrones“ Season 3 Seattle Premiere at Cinerama
Datum
Zdroj Tento sou­bor byl odvo­zen z  Kit Harington at HBOs „Game Of Thrones“ Season 3 Seattle Premiere at Cinerama (8579815104).jpgKit Harington at HBOs "Game Of Thrones" Season 3 Seattle Premiere at Cinerama (8579815104).jpg
Autor

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63686 s | počet dotazů: 259 | paměť: 74966 KB. | 19.04.2024 - 02:36:18