Kritiky.cz >

Tekken 8: Recenze nového dílu série

Po deví­ti letech čeká­ní jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší­ho dílu legen­dár­ní bojo­vé série Tekken. S nový­mi mecha­ni­ka­mi, vzru­šu­jí­cím pří­bě­hem a vylep­še­nou hra­tel­nos­tí sli­bu­je Tekken 8 být jed­nou z nej­lep­ších her roku 2024.... Read more »

Zdarma vyzkoušejte LEGO 2K Drive během nadcházejících víkendů na Xboxu, Steamu a PlayStation!

Pro všech­ny fanouš­ky, kte­ří zva­žu­jí vyzkou­še­ní hry LEGO 2K Drive, nyní je ten ide­ál­ní čas se do ní pono­řit během blí­ží­cích se víken­dů. Hra bude zdar­ma k dis­po­zi­ci na kon­zo­lích... Read more »

Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Pokud máte rádi akč­ní stří­leč­ky z prv­ní oso­by a zají­má vás his­to­rie Československa, mož­ná bys­te měli zku­sit Kvark. Jedná se o novou hru od čes­kých vývo­já­řů Latest Past a Perun Creative, kte­rá dnes... Read more »

Metro: Last Light zdarma na Steamu

Pokud jste fanouš­ky posta­po­ka­lyp­tic­kých stří­le­ček, máme pro vás dobrou zprá­vu. Na Steamu si může­te zdar­ma při­dat do své knihov­ny hru Metro: Last Light, dru­hý díl ze série Metro zalo­že­né... Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4....

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s čes­ký­mi titul­ky. 4. 6. letoš­ní­ho roku pro PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One. Read more »

Nelegální kopii The Sinking City měl na Steam nahrát Nacon,...

Nelegální kopii The Sinking City měl na Steam nahrát Nacon, říká stu­dio Frogwares. Nacon údaj­ně kou­pil pirát­skou kopii The Sinking City na Gamesplanet, hacknul a změ­nil kód a poté nahrál neho­to­vou... Read more »

Masivně populární World of Tanks zamíří v letošním roce...

Masivně popu­lár­ní World of Tanks zamí­ří v letoš­ním roce na Steam. Nevýhodou ale bude, že pokrok z Wargaming.net pře­nést na Steam nepů­jde. Read more »

Sega oznámila Total War: Warhammer III. Zakončení trilogie ze...

Sega ozná­mi­la Total War: Warhammer III. Zakončení tri­lo­gie ze stá­je brit­ské­ho stu­dia Creative Assembly (Alien: Isolation, Total War: Warhammer, Rome: Total War) dora­zí ješ­tě letos na Steam a Epic Games... Read more »

Battle royale akce Apex Legends na Steam dorazí už 4....

Battle roya­le akce Apex Legends na Steam dora­zí už 4. lis­to­pa­du Read more »

Tajuplná poušť Algerian v příběhové ukázce Amnesia:...

Tajuplná poušť Algerian v pří­bě­ho­vé ukáz­ce Amnesia: Rebirth. Hra vychá­zí už 20. 10. na PlayStation 4 a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store). Read more »

Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste...

Worms Rumble vyjdou v pro­sin­ci letoš­ní­ho roku. Pokud by jste si hru chtě­li vyzkou­šet ješ­tě před vydá­ním, stu­dio Team17 (Worms, Worms 2, Worms Armageddon) láká na ote­vře­nou betu, kte­rá bude... Read more »

Observer: System Redux bude launch titulem pro novou generací...

Observer: System Redux bude launch titu­lem pro novou gene­ra­cí kon­zo­lí. Vylepšený titul z roku 2017 vyjde 12. 11. pro PlayStation 5 a 10. 11. pro Xbox Series X a Microsoft Windows (Steam) za cenu €22 (593 Kč). Read more »

Activision čelí problému, z jeho serverů unikly data o více...

Activision čelí pro­blé­mu, z jeho ser­ve­rů unik­ly data o více než půl mili­o­nu účtů. Jelikož strán­ky Activision nevy­u­ží­va­jí dvou­fá­zo­vé­ho ově­ře­ní, je dopo­ru­če­no oka­mži­tě změ­nit hes­lo a zru­šit pro­po­je­ní s účty PlayStation Network, Battle.net... Read more »

Amnesia: Rebirth se odhaluje v nové ukázce s datumem vydání...

Amnesia: Rebirth se odha­lu­je v nové ukáz­ce s datu­mem vydá­ní 20. řij­na na Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0). Read more »

Halo 3: ODST už 22. 9. z konzole dorazí i na Microsoft Windows...

Halo 3: ODST už 22. 9. z kon­zo­le dora­zí i na Microsoft Windows (Steam) Read more »

Taktické strategické RPG Black Legend se představuje v...

Taktické stra­te­gic­ké RPG Black Legend se před­sta­vu­je v odha­lo­va­cím trai­le­ru. Projekt na němž pra­cu­je nezá­vis­lé stu­dio Warcave vyjde v příš­tím roce ale nyní už si ho může­te na Steam při­dat do... Read more »

Předběžný přístup Baldur’s Gate III se bude prodávat...

Předběžný pří­stup Baldur’s Gate III se bude pro­dá­vat rov­nou za plnou cenu, tedy €60 (1 582 Kč). Vydání Early Access hry je naplá­no­vá­no na 30. 9. na plat­for­mách Steam, GOG Galaxy 2.0 a Google... Read more »

Sony je nadšená z prodejů svých konverzí na platformě...

Sony je nad­še­ná z pro­dejů svých kon­ver­zí na plat­for­mě Steam a hod­lá v tom­to tren­du pokra­čo­vat Read more »

Známe datum vydání Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od...

Známe datum vydá­ní Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od spo­leč­nos­ti SEGA vyjde 13. 11. na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Vývojáři sli­bu­jí i vylep­še­ní pro Xbox Series X. Read more »
Stránka načtena za 2,53080 s | počet dotazů: 208 | paměť: 47446 KB. | 14.06.2024 - 20:17:27