Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Metro: Last Light zdarma na Steamu

Metro: Last Light zdarma na Steamu

Foto:4A Games
Foto:4A Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste fanouš­ky posta­po­ka­lyp­tic­kých stří­le­ček, máme pro vás dobrou zprá­vu. Na Steamu si může­te zdar­ma při­dat do své knihov­ny hru Metro: Last Light, dru­hý díl ze série Metro zalo­že­né na kni­hách Dmitrije Gluchovského. Akce pla­tí od 18. do 25. květ­na a je to způ­sob, jak osla­vit desá­té výro­čí vydá­ní této kul­tov­ní hry.

Metro: Last Light se ode­hrá­vá v roce 2034 v mos­kev­ském met­ru, kde pře­ží­va­jí zbyt­ky lid­stva po jader­né vál­ce. Hlavním hrdi­nou je Arťom, mla­dý voják, kte­rý má za úkol najít tajem­né Temné, kte­ří by moh­li být klí­čem k záchra­ně lid­stva. Cestou se musí potý­kat s nebez­peč­ný­mi mutan­ty, nepřá­tel­ský­mi frak­ce­mi a radi­o­ak­tiv­ním pro­stře­dím.

Hra nabí­zí napí­na­vý pří­běh, boha­tý svět, atmo­sfé­ric­kou gra­fi­ku a roz­ma­ni­tou hra­tel­nost. Můžete si vybrat mezi tichým plí­že­ním nebo akč­ním bojem a pou­ží­vat růz­né ruč­ně vyro­be­né zbra­ně a před­mě­ty. Hra také obsa­hu­je všech­na dří­ve vyda­ná DLC, kte­rá při­dá­va­jí dal­ších 10 hodin her­ní­ho času.

Jedná se ovšem o původ­ní ver­zi hry, niko­li o Redux, kte­rá byla vylep­še­ná ver­zí prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu. Redux ver­ze nabí­zí lep­ší gra­fi­ku, opti­ma­li­za­ci a nové her­ní reži­my. Pokud chce­te zažít kom­plet­ní záži­tek ze série Metro, dopo­ru­ču­je­me si poří­dit Metro Saga Bundle, kte­rý obsa­hu­je Redux ver­ze prv­ních dvou dílů a také tře­tí díl Metro Exodus. Tento balí­ček je nyní ve sle­vě o 30 %.

Nezmeškejte tuto jedi­neč­nou pří­le­ži­tost a při­dej­te si Metro: Last Light do své knihov­ny na Steamu ješ­tě dnes!


Zdroj: Metro: Last Light Complete Edition - Steam


Metro: Last Light - originál verze

Metro: Last Light Redux


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52193 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72094 KB. | 22.04.2024 - 07:20:14