Kritiky.cz >

V polské strategii War Hospital zasazené do roku 1917 se...

V pol­ské stra­te­gii War Hospital zasa­ze­né do roku 1917 se bude­te sta­rat o raně­né v prv­ní linii. V neotře­lé real-time stra­te­gii se kaž­dý život počí­tá. Hra od pol­ské­ho stu­dia Brave Lamb, na... Read more »

Ubisoft rozesílá dotazníky, kde si ověřuje spokojenost s...

Ubisoft roze­sí­lá dotaz­ní­ky, kde si ově­řu­je spo­ko­je­nost s češ­ti­nou v Immortals Fenyx Rising. V pří­pa­dě fran­couz­ské­ho gigan­ta jde o stan­dard­ní postup, ale není vylou­če­né, že v pří­pa­dě zájmu hrá­čů, Ubisoft svou loka­li­zač­ní stra­te­gii pro... Read more »

Epic Games Store bude od 14. ledna rozdávat Star Wars...

Epic Games Store bude od 14. led­na roz­dá­vat Star Wars Battlefront II v Celebration edi­ci. Do té doby si může­te zdar­ma vyzved­nout rogue­li­ke stra­te­gii Crying Suns. Read more »

Taktické strategii Phoenix Point vypršela roční exkluzivita...

Taktické stra­te­gii Phoenix Point vypr­še­la roč­ní exklu­zi­vi­ta u Epic Games a 10. pro­sin­ce zamí­ří na Steam Read more »

Vývojářský deníček k odložené tahové strategii...

Vývojářský dení­ček k odlo­že­né taho­vé stra­te­gii King’s Bounty 2 Read more »

Zbrusu novou strategii Iron Harvest tento měsíc čeká...

Zbrusu novou stra­te­gii Iron Harvest ten­to měsíc čeká něko­lik roz­ší­ře­ní Read more »
Stránka načtena za 2,98560 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47510 KB. | 18.05.2024 - 05:46:40