Kritiky.cz >

Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček

Film „Žhavé výstře­ly“ je neza­po­me­nu­tel­nou paro­dií na žánr akč­ních fil­mů, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky a při­ná­ší divá­kům neko­neč­nou řadu komic­kých momen­tů. V hlav­ní roli se před­sta­vu­je Charlie Sheen jako Topper Harley,... Read more »

Retro Recenze: Žhavé výstřely

Na začát­ku se veli­tel vojen­ské letec­ké základ­ny Block (Kevin Dunn) vydá do pré­rie, aby při­měl k návra­tu nej­lep­ší­ho pilo­ta námoř­ní­ho letec­tva, Seana Harleye (Charlie Sheen), řeče­né­ho Machr, kte­rý ode­šel od... Read more »

Terminátor 3: Vzpoura strojů - Druhý díl končí horkou lázní kladného i záporného Terminátora.

 V té době je Johnu Connorovi (Nick Stahl) tepr­ve tři­náct let. Děj tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní se ode­hrá­vá o 10 let poz­dě­ji. Do svě­ta lidí se z budouc­nos­ti pře­mís­tí opět dva stro­je. „Hodný“... Read more »

Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Super akč­ní pokra­čo­vá­ní pře­de­šlých bez­kon­ku­renč­ních dílů nebo jen komediálně-akční zápla­ta klí­čo­vých osob­nos­tí, odpo­věd­ných za úspě­chy minu­lých dílů? Read more »
Stránka načtena za 2,48115 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47862 KB. | 18.05.2024 - 19:25:13