Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > The Flash: Film, který změní DCU navždy

The Flash: Film, který změní DCU navždy

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

The Flash je jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů roku 2023. Hlavní hvězdou je Ezra Miller jako Barry Allen, rych­lý super­hr­di­na, kte­rý se vydá­vá na ces­tu napříč mul­ti­ver­zem, aby zachrá­nil svou mat­ku před smr­tí. Na své ces­tě potká růz­né ver­ze svých přá­tel a nepřá­tel, včet­ně dvou Batmanů (Michael Keaton a Ben Affleck), Supergirl (Sasha Calle) a Reverse-Flash (Eobard Thawne).

Film je zalo­žen na komik­so­vé pří­bě­ho­vé lin­ce Flashpoint, kte­rá dra­ma­tic­ky změ­ni­la osud DC komik­so­vých postav. Podle reži­sé­ra Andyho Muschiettiho bude film mít podob­ný dopad na DCU, pro­to­že bude „rese­to­vat mno­ho věcí, ale ne všech­ny“. To zna­me­ná, že někte­ré posta­vy z DCEU budou pokra­čo­vat v DCU, zatím­co jiné budou nahra­ze­ny nebo zmi­zí.

Film se také zamě­ří na emo­ci­o­nál­ní strán­ku Barryho pří­bě­hu, jak uká­zal nový tele­viz­ní spot. V něm vidí­me Barryho bojo­vat s vinou, smut­kem a zou­fal­stvím, když se sna­ží napra­vit své chy­by a zachrá­nit své blíz­ké. Film sli­bu­je být nejen akč­ní a dob­ro­druž­ný, ale také dojem­ný a srd­cervou­cí.

The Flash má také něko­lik pře­kva­pi­vých kame­jí a odka­zů na jiné DC fil­my a seri­á­ly. Například se spe­ku­lu­je, že ve fil­mu se obje­ví George Clooney jako dal­ší ver­ze Batmana v post-kreditové scé­ně. Clooney hrál Batmana ve fil­mu Batman a Robin z roku 1997, kte­rý je pova­žo­ván za jeden z nej­hor­ších fil­mů o super­hr­di­no­vi všech dob. Jeho návrat by byl zají­ma­vým způ­so­bem, jak uznat jeho roli v his­to­rii DC.

The Flash je film, kte­rý má poten­ci­ál změ­nit DCU navždy. Bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak se Barry vyrov­ná s násled­ky svých činů a jak se utvo­ří nový svět DC postav. Film dora­zí do kin 16. červ­na 2023.


Zdroj: Thedirect.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31373 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72199 KB. | 22.04.2024 - 14:52:10