Kritiky.cz >

Ray Liotta: Cesta k legendární roli ve filmu Mafiáni a neuvěřitelný castingový příběh

Ray Liotta se obje­vil v hlav­ní roli ve fil­mu Mafiáni (1990) poté, co ho Martin Scorsese viděl ve fil­mech Něco divo­ké­ho (1986) a Hřiště snů (1989), kde se mu líbi­la pře­de­vším... Read more »

2023 Noir Film Fest přiváží o víkendu na hrad Český Šternberk nejen Batmana

Gotický hrad Český Šternberk, leží­cí asi 40 minut jiho­vý­chod­ně od Prahy, se o víken­du opět sta­ne vhod­ným hos­ti­te­lem 11. roč­ní­ku Noir Film Festivalu. Letošní roč­ník, kte­rý se koná od čtvrt­ka 24. srp­na... Read more »

The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy

The Flash je nový film zalo­že­ný na komik­so­vém super­hr­di­no­vi Barry Allenovi, kte­rý má schop­nost běhat rych­los­tí svět­la. Film je inspi­ro­ván komik­so­vou sérií Flashpoint, ve kte­ré Barry ces­tu­je zpět v čase,... Read more »

The Flash: Film, který změní DCU navždy

The Flash je jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů roku 2023. Hlavní hvězdou je Ezra Miller jako Barry Allen, rych­lý super­hr­di­na, kte­rý se vydá­vá na ces­tu napříč mul­ti­ver­zem, aby zachrá­nil svou mat­ku... Read more »

James Gunn oznámil budoucnost DC: Dostaneme nového Supermana či hned několik Batmanů

Na kon­ci minu­lé­ho říj­na bylo ozná­me­no, že James Gunn a Peter Safran byli jme­no­vá­ni výkon­ný­mi spo­lu­ře­di­te­li DC Studios a budou mít na sta­ros­ti nové fil­mo­vé uni­ver­sum. Peter Safran má coby pro­du­cent... Read more »

Batman/Fortnite: Bod nula 1

Co vznik­ne spo­je­ním DCčkovského uni­ver­za a her­ní­ho feno­mé­nu Fortnite? Minisérie Batman/Fortnite: Bod nula (v ori­gi­ná­le Batman/Fortnite: Zero Point), jejíž prv­ní sešit vyšel nejen v Americe, ale také v České repub­li­ce. Jde o vůbec prv­ní... Read more »

#2110: Batman: Zatracení

Batman: Zatracení (Batman: Batman: Damned)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2020. Komiks původně vyšel jako "Batman: Damned" v roce 2019. České vydání má 176 stran a prodává se... Read more »

#2055: Batman v černé a bílé

Batman v černé a bílé (Batman: Black and White)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Batman: Black and White 1" v roce 1997 a... Read more »

#2053: Batman: Evropa

Batman: Evropa (Batman: Europa)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Batman: Europa" v roce 2016. České vydání má 144 stran a prodává se v... Read more »

Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Když neto­pýr není doma, koč­ky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, kte­rý sle­du­je osud mla­dé vra­žed­ky­ně, se na objed­náv­ku pus­ti­la do psa­ní pří­bě­hu o jiné vra­žed­ky­ni, o něco slav­něj­ší – anti­hr­din­ce... Read more »
Stránka načtena za 2,73116 s | počet dotazů: 196 | paměť: 48300 KB. | 24.04.2024 - 14:29:01