Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Hvězdná brána se vrací na obrazovky: Film i seriál

Hvězdná brána se vrací na obrazovky: Film i seriál

Foto: Stable Diffusion - Vytvořeno umělou inteligencí
Foto: Stable Diffusion - Vytvořeno umělou inteligencí
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (47 hlasů, průměr: 2,87 z 5)
Loading...

Fanoušci sci-fi fran­ší­zy Hvězdné brá­ny mají důvod k rados­ti. Po něko­li­ka letech od skon­če­ní posled­ní­ho seri­á­lu Hvězdná brá­na: Hluboký vesmír se chys­ta­jí nové pro­jek­ty ze svě­ta, kde mimo­zem­ské arte­fak­ty pro­po­ju­jí pla­ne­ty v gala­xii Mléčná drá­ha.

Nejdříve by mělo dojít na nový film, kte­rý by měl být rebo­o­tem původ­ní­ho sním­ku z roku 1994 reži­sé­ra Rolanda Emmericha. Ten vyprá­věl o obje­vu hvězd­né brá­ny v Egyptě a prv­ní misi týmu vede­né­ho plu­kov­ní­kem Jackem O’Neilem na pla­ne­tu Abydos. Film by měl být prv­ním dílem plá­no­va­né tri­lo­gie, kte­rá by měla roz­ší­řit a pro­hlou­bit původ­ní pří­běh.

Následně na film by měl navá­zat mini­mál­ně jeden seri­ál, kte­rý by se ode­hrá­val v sou­čas­nos­ti a sle­do­val by dal­ší dob­ro­druž­ství týmů SG-1, SG-2 a dal­ších, kte­ří pro­chá­zí hvězd­nou brá­nou na růz­né pla­ne­ty a setká­va­jí se s růz­ný­mi rasa­mi a civi­li­za­ce­mi. Seriál by měl být inspi­ro­ván úspěš­nou dese­ti­se­zón­ní řadou Hvězdná brá­na SG-1, kte­rá nava­zo­va­la na původ­ní film a sta­la se feno­mé­nem.

Zatím není zná­mo, kdo bude reží­ro­vat ani hrát v novém fil­mu ani seri­á­lu, ani kdy budou mít pre­mi­é­ru. Fanoušci se ale mohou těšit na návrat do svě­ta Hvězdné brá­ny, kte­rý je plný záhad, akce a humo­ru.


Zdroje:

  • Hvězdná brá­na (seri­ál) – Wikipedie
  • Hvězdná brá­na – Wikipedie
  • A ‘Stargate’ Reboot May Finally Happen - collider.com
  • MGM IPs such as Robocop and Legally Blonde to be rebo­o­ted - joblo.com

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24206 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71868 KB. | 29.02.2024 - 21:34:14