Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Ray Liotta: Cesta k legendární roli ve filmu Mafiáni a neuvěřitelný castingový příběh

Ray Liotta: Cesta k legendární roli ve filmu Mafiáni a neuvěřitelný castingový příběh

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ray Liotta se obje­vil v hlav­ní roli ve fil­mu Mafiáni (1990) poté, co ho Martin Scorsese viděl ve fil­mech Něco divo­ké­ho (1986) a Hřiště snů (1989), kde se mu líbi­la pře­de­vším jeho „výbuš­ná ener­gie“. Podle Liotty však cas­tingo­vý pro­ces trval více než rok, během něhož musel něko­li­krát absol­vo­vat kon­kurz. Dohoda byla nako­nec zpe­če­tě­na během fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách, kte­rý Liotta se Scorsesem navští­vi­li. Scorsese byl chrá­něn body­gu­ar­dy poté, co obdr­žel něko­lik výhrů­žek od nábo­žen­ských sku­pin kvů­li své­mu kon­tro­verz­ní­mu fil­mu Poslední poku­še­ní Krista (1988). Když chtěl Liotta vyu­žít pří­le­ži­tos­ti a zno­vu si se Scorsesem pro­mlu­vit o roli, body­gu­ar­di ho neu­stá­le odstr­ko­va­li. Když si Scorsese vši­ml, že Liotta pod tím­to tla­kem zůstá­vá vel­mi klid­ný, věděl, že našel správ­né­ho před­sta­vi­te­le, pro­to­že sku­teč­ný Henry Hill byl také zná­mý spí­še jako klid­ný a tichý pozo­ro­va­tel než jako agre­siv­ní respon­dent.

Liotta odmí­tl roli Harveyho Denta ve fil­mu „Batman“ (1989), aby mohl nato­čit ten­to film.

„Celou věc mír­ni­la moje máma, kte­rá byla nemoc­ná, měla rako­vi­nu a upro­střed toho zemře­la. Každý víkend jsem jez­dil domů do New Jersey. Jednoho dne jsem dostal kon­krét­ní „Musíš se vrá­tit domů“. Marty mi to řekl a mně se pod­lo­mi­la kole­na. Dokončil jsem scé­nu, jel domů, pohřbil ji a za tři, čty­ři dny jsem byl zpát­ky v prá­ci. A prv­ní scé­na po pohřbu byla, když jsem posta­vil Karen a ona mi řek­la: „Kdo si mys­líš, že jsi, Frankie Valli? A já se tak tro­chu směju. To je jed­na ze skvě­lých věcí na herec­tví. Mezi akcí a stři­hem se může­te oprav­du ztra­tit a dělat to, co je tře­ba.“

Liotta o prv­ním setká­ní se sku­teč­ným Henrym Hillem poté, co ho hrál ve fil­mu: „První věc, kte­rou mi řekl, byla: „Díky, že ze mě nedě­láš s*ačku. A já mu odpo­vě­děl: „Viděl jsi ten film?“ “

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Rayi Liotto!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Michal

Už je mrt­vý...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42309 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72029 KB. | 18.07.2024 - 03:04:31