Kritiky.cz > Recenze her > Way of the Hunter - užijte si cestu lovce

Way of the Hunter - užijte si cestu lovce

Foto:Nine Rocks Games & THQ Nordic
Foto:Nine Rocks Games & THQ Nordic
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Je jed­na hra, kte­rou si nechá­vám pro chvil­ku odde­chu. Tou je slo­ven­ská hra Way of the Hunter. Slováci doká­za­li ve svém tvůr­čím týmu udě­lat vel­ký pře­lom, je to prv­ní hra, kte­rou si pus­tím, když si chci oddych­nout od praž­ské­ho divo­ké­ho živo­ta stre­su.

Příběh je jed­no­du­chý, jako poto­mek lov­ce si zno­vu osíd­lí­te sta­rou his­to­ric­kou cha­tu, kde máte poš­tov­ní schrán­ku, email a dal­ší věci, aby jste moh­li začít svůj život lov­ce. Jako dítě jste sle­do­val svo­ji mat­ku, své­ho otce, jak loví a tak prav­dě­po­dob­ně víte, jak se správ­ně cho­vat v pří­ro­dě.  Pořád Vám někdo píše mai­ly s tím, co by kdo potře­bo­val a je na Vás jak tomu vyho­ví­te. Prostě ulo­ví­te zví­ře, kte­ré má správ­né maso.

Začneme začát­kem hry. Prvotní sezná­me­ní. Máte cha­tu, auto, prv­ní puš­ku a co Vás čeká? První lovec­ký úkol. Tím je Jezevec ihned za Vaší cha­tou. A tam se uká­že, zda­li máte kuráž si zastří­let na „divo­kou“.

Jezevec je jed­no­du­chý, no což, co tře­ba Jelenec bělo­o­casý? Máte se zau­čit ve stří­le­ní a sbí­rá­ní tro­fe­jí na něm? Už to ale není jenom o tom, při­jít na mís­to a stře­lit zví­ře. Musíte pros­tě na nej počkat bez hnu­tí, bez zvu­ku a pros­tě sle­do­vat i vítr, abys­te jej našli. Ve Vašem pose­du na Vás čeká trpě­li­vost a mno­ho čeká­ní, až se váš úlo­vek obje­ví. Nemáte to ale vůbec snad­né, Jelence jsem nad­há­něl dost dlou­ho, s novou zbra­ní to sice bylo o tro­chu leh­čí, ale najít svůj cíl v rám­ci mapy není zrov­na to pra­vé. Ale poda­ři­lo se, našel jsme prv­ní vyso­kou.

A co tře­tí a úkol na trpě­li­vost? Ten bažant je pros­tě pro­kle­tý! Je to oprav­du o tom, být tichý a v rám­ci kre­di­tů bychom si měli kou­pit bro­kov­ni­ci na ptá­ky. Já toho osob­ně nevy­u­žil a kou­pil si lep­ší dale­ko­hled. Svých 3 kg bažan­tí­ho masa jsem hod­ně dlou­ho sbí­ral, pro­to­že bažan­ti jsou hod­ně malí a svůj pro­stor, kde mají oblí­be­né jíd­lo, opouš­tí na doce­la dlou­ho. Ale poda­ři­lo se po dvou hodi­nách.

Postupně dostá­vá­te dal­ší úko­ly a je na Vás, jak s tím pora­dí­te. Každé nové zví­ře je pros­tě těž­ší a na klid cit­li­věj­ší. A se zbra­ní i odol­něj­ší, a tak jste nuce­ni si kou­pit i lep­ší puš­ku, dale­ko­hled, a dokon­ce i váb­nič­ku na to, aby k Vám vůbec něja­ké to zví­ře při­šlo.

Oceňuji hlu­bo­ké zamě­ře­ní hry na etic­ký lov. Ukazuje, jak by lidé měli dodr­žo­vat svá etic­ká pra­vi­dla lovu, a odrá­ží to také pro­střed­nic­tvím své­ho pří­bě­hu. Toto chvá­ly­hod­né téma je jas­ně vyjá­d­ře­no pro­střed­nic­tvím desig­nu hry. Navíc chá­pu, jak hra povzbu­zu­je lidi, aby dodr­žo­va­li etic­ké záko­ny o lovu. Tleskám za tuto prá­ci a dávám palec naho­ru.

Ale to jsou prv­ní čty­ři hodi­ny hra­ní. Na víc moc nemám čas. Možná postup­ně během pár měsí­ců. Ale pro oddych pří­ro­dy, kdy žije­te v měst­ském pro­stře­dí a les pou­ží­vá­te pro odpo­či­nek je ta tato hra pros­tě ta pra­vá. Zapnete si ji a ve svých slu­chát­kách zaži­je­te oprav­do­vou pří­ro­du. Nejen obraz, ale i zvuk, pros­tě vás vrá­tí do dob, kdy nee­xis­to­va­li počí­ta­če a jedi­ný zdroj vašich pří­jmů je pří­ro­da.

Na svém počí­ta­či, deset let starém, si doce­la uži­je­te. Optimalizace je dost dob­rá. Neočekávejte žád­né seká­ní, jako v moder­ních a dra­hých hrách. I na star­ším počí­ta­či jsou krás­ně vidět krá­sy pří­ro­dy od zele­ně po divo­kou.

Slovenští tvůr­ci nepo­tře­bu­jí pro svo­jí hru ty nej­no­věj­ší (i dost dra­hé) kar­ty, nevy­u­ží­va­jí pro hra­ní hrá­čů ani moder­ní tech­no­lo­gií (ray tra­cing – RTX) a přes­to je to hra vyni­ka­jí­cí.

Člověk si pří­ro­du uži­je. Není to o pří­bě­hu, kte­rý je naskrip­to­va­ný, ale o pří­ro­dě, kde na Vás čeká mno­ho úko­lů.

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Redeem Team: Návrat Dream Teamu5. ledna 2023 Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, právě to je součástí jejich národní identity. Být nejlepší. Proto jen těžko zkousávali neúspěch […] Posted in Dokumenty
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00815 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72176 KB. | 18.04.2024 - 19:43:51