Kritiky.cz > Recenze her > Chess Ultra

Chess Ultra

Chess
Chess
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Je to logic­ká hra se stra­te­gic­ký­mi prv­ky od spo­leč­nos­ti Ripstone Ltd., kte­rá čer­pá z kla­sic­ké stol­ní krá­lov­ské hry – šachy, kte­rou urči­tě všich­ni veli­ce dob­ře zná­te. Šachy jsou moje oblí­be­ná stol­ní hra. Proto byl výběr jas­ný. Zajímalo mě, jak se výrob­ci pope­rou s tak­to nesnad­ným úko­lem pře­vést tuto hru do elek­tro­nic­ké podo­by a zaujmout? To zjis­tí­me za chvil­ku. A teď už k samot­né hře.

Hlavní menu

V hlav­ním pře­hled­ném menu je něko­lik her­ních módů, kte­ré si může­te zahrát. Single game (kla­sic­ká par­tie), Tournament (tur­naj pro pokro­či­lé), challen­ges (výzvy pro zdat­něj­ší) a podrob­ný tuto­ri­ál (postup pro úpl­né začá­teč­ní­ky, kte­ří vůbec neví, jak se hra hra­je). V Single Game a Tournament je mož­né si vybrat mís­ta (i neob­vyk­lá), kde se bude hrát. Hřbitov, kan­ce­lář, muze­um apod. Dále jak budou vypa­dat figur­ky a z jaké­ho budou mate­ri­á­lu. Poté si může­te vybrat pro­ti­hrá­če. Jestli onli­ne, local nebo pro­ti počí­ta­či (tam lze nasta­vit obtíž­nost od novi­ce (nová­ček) po Grand Master („sta­rý mis­tr“). Hra je pro­klá­dá­na pěk­ný­mi ani­ma­ce­mi během načí­tá­ní samot­né par­tie a je pod­bar­ve­na pří­jem­nou rela­xač­ní hud­bou, kte­rá Vám pomů­že se do hry ješ­tě více zabrat a dosa­ho­vat tak lep­ších výsled­ků. Partii je také mož­né si zpět­ně pře­hrát. Dále také obsa­hu­je drob­né mik­ro­trans­ak­ce for­mou balíč­ku DLC za pří­pla­tek pro nové, jinak vypa­da­jí­cí figur­ky apod.

Opravdu veli­ce zají­ma­vá a uni­kát­ní věc, kte­rou je tře­ba vyzdvih­nout je, že si hru může­te zahrát ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě VR na plat­for­mách PC a Playstation. Dodá totiž cel­ko­vé­mu pro­žit­ku napros­to jiný roz­měr. Kdo by si nechtěl zahrát se smrt­kou? Rozhodně to sto­jí za vyzkou­še­ní.

 Chess Ultra je k dis­po­zi­ci na PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 a Xbox One.

Celkové hod­no­ce­ní

Grafické zpra­co­vá­ní je vel­mi pove­de­né. Hudba při hra­ní hry byla veli­ce uklid­ňu­jí­cí a pří­jem­ná. Škoda, že není vět­ší výběr pro­stře­dí a figu­rek v základ­ní ceně hry. Vše se dnes řeší for­mou DLC dokou­pe­ní, jak už jsem se již zmí­nil, aby se opět vydě­la­lo více. Na dru­hou stra­nu dob­ře, že ta mož­nost vůbec je. Hra má dob­ré­ho prů­vod­ce na rych­lé pocho­pe­ní a veli­ce dob­ře se mi hrá­la. Mohu ji v kli­du dopo­ru­čit.

+

VR, hud­ba, pro úpl­né začá­teč­ní­ky

 -

mik­ro­trans­ak­ce, v zákla­du hry malý výběr pro­stře­dí a figu­rek

Celkové hod­no­ce­ní 8/10


Foto: Ripstone


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Two point hospital – Strategické řízení nemocnice4. prosince 2021 Two point hospital – Strategické řízení nemocnice Napadlo Vás někdy, jaké to je řídit, stavět a udržovat nemocnici? Pokud ano, v této hře si můžete vyzkoušet, jaké to je. Hra se tak trochu opírá o realitu, nejde s ní však ruku v ruce. […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52380 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72258 KB. | 24.05.2024 - 02:40:17