Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Zdarma na Epic store: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms

Zdarma na Epic store: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms

Foto:Expansive Worlds
Foto:Expansive Worlds
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste fanouš­ky lovu nebo fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry z Epic sto­re: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms.

theHunter: Call of the Wild je rea­lis­tic­ká a vizu­ál­ně úchvat­ná lovec­ká hra, ve kte­ré se může­te pono­řit do atmo­sfé­ric­ké­ho ote­vře­né­ho svě­ta plné­ho živo­ta. Můžete lovit sami nebo se při­po­jit k přá­te­lům a sdí­let s nimi ulti­mát­ní lovec­ký záži­tek. Hra nabí­zí 13 růz­ných rezer­va­cí inspi­ro­va­ných sku­teč­ný­mi loka­ce­mi z celé­ho svě­ta, od němec­kých farem po jiho­af­ric­kou sava­nu. Hra obsa­hu­je také 82 dru­hů zví­řat, kte­ré může­te sto­po­vat, pro­ná­sle­do­vat a ulo­vit pomo­cí růz­ných zbra­ní a vyba­ve­ní.

Idle Champions of the Forgotten Realms je stra­te­gic­ká hra, ve kte­ré si vytvá­ří­te tým legen­dár­ních hrdi­nů ze svě­ta Dungeons & Dragons. Vaším úko­lem je pro­zkou­má­vat růz­né loka­ce, plnit úko­ly a bojo­vat pro­ti nepřá­te­lům. Hra je zalo­že­na na prin­ci­pu idle hra­ní, což zna­me­ná, že vaši hrdi­no­vé boju­jí a sbí­ra­jí zku­še­nos­ti i když nejste onli­ne. Můžete tak opti­ma­li­zo­vat svou stra­te­gii a vyu­žít růz­né schop­nos­ti a for­ma­ce vašich hrdi­nů.

Obě hry si může­te zdar­ma při­dat do své knihov­ny na Epic sto­re do 29. červ­na 2023. Nezmeškejte tuto jedi­neč­nou pří­le­ži­tost a užij­te si hodi­ny zába­vy s těmi­to dvě­ma skvě­lý­mi hra­mi!


Zdroje:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49272 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71915 KB. | 23.07.2024 - 16:20:38