Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Foto:Obsidian Entertainment
Foto:Obsidian Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fallout: New Vegas je akč­ní RPG z roku 2010, kte­ré vyvi­nu­lo stu­dio Obsidian Entertainment a vyda­lo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlav­ní série Fallout, kte­rá se ode­hrá­vá v posta­po­ka­lyp­tic­kém ote­vře­ném svě­tě, zahr­nu­jí­cím čás­ti Arizony, Kalifornie a Nevady. Hráč ovlá­dá posta­vu zva­nou Kurýr, kte­rý je pře­pa­den, okra­den o balí­ček, postře­len a pohřben na hřbi­to­vě. Kurýr se však vzpa­ma­tu­je ze své­ho zra­ně­ní a vydá­vá se hle­dat své­ho vra­ha a zís­kat zpět balí­ček. Cestou se setká­vá s růz­ný­mi frak­ce­mi, kte­ré boju­jí o kon­t­ro­lu nad New Vegas a Mojave Wasteland.

Fallout: New Vegas byl klad­ně při­jat kri­ti­ky i hrá­či, kte­ří oce­ni­li jeho pří­běh, úko­ly a vylep­še­nou hra­tel­nost. Hra také obsa­hu­je mno­ho modi­fi­ka­cí od komu­ni­ty, kte­ré při­dá­va­jí nový obsah nebo opra­vu­jí chy­by. Hra zís­ka­la Zlatou joystic­ku za „RPG roku“ v roce 2011 a byla nomi­no­vá­na na dvě ceny BAFTA (Nejlepší stra­te­gic­ká hra a Nejlepší pří­běh).

Dnes si může­te tuto hru stáh­nout zdar­ma na Epic Games Store jako sou­část jejich pra­vi­del­né akce, kdy nabí­ze­jí kaž­dý týden jed­nu nebo více her zdar­ma. Akce pla­tí do 2. červ­na 2023. Pokud jste fanouš­ci série Fallout nebo jen chce­te zažít dob­ro­druž­ství v post­nuk­le­ár­ním svě­tě, nevá­hej­te a vyu­žij­te této pří­le­ži­tos­ti.


Foto:Obsidian Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11632 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72273 KB. | 24.05.2024 - 03:48:03