Kritiky.cz >

911 Operator - Dnešní hra v Epic Games zdarma

Epic Games Store nás opět potě­šil nabíd­kou bez­plat­né hry, kte­rou si může­me stáh­nout a hrát úpl­ně zdar­ma. Tentokrát se jed­ná o titul jmé­nem „911 Operator,“ kte­rý vás zave­de do role dis­pe­če­ra... Read more »

Zdarma vyzkoušejte LEGO 2K Drive během nadcházejících víkendů na Xboxu, Steamu a PlayStation!

Pro všech­ny fanouš­ky, kte­ří zva­žu­jí vyzkou­še­ní hry LEGO 2K Drive, nyní je ten ide­ál­ní čas se do ní pono­řit během blí­ží­cích se víken­dů. Hra bude zdar­ma k dis­po­zi­ci na kon­zo­lích... Read more »

Zdarma na Epic store: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms

Pokud jste fanouš­ky lovu nebo fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry z Epic sto­re: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of... Read more »

PayDay 2: akční kooperativní střílečka zdarma v Epic games

Pokud máte rádi akč­ní koo­pe­ra­tiv­ní stří­leč­ky, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšla zdar­ma v Epic games hra PayDay 2, kte­rá vás zave­de do svě­ta zlo­či­nu a lou­pe­ží. Společně se tře­mi... Read more »

Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas je akč­ní RPG z roku 2010, kte­ré vyvi­nu­lo stu­dio Obsidian Entertainment a vyda­lo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlav­ní série Fallout, kte­rá se ode­hrá­vá v posta­po­ka­lyp­tic­kém ote­vře­ném svě­tě, zahr­nu­jí­cím... Read more »

The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store

Skvělá zprá­va pro všech­ny fanouš­ky her a pří­z­niv­ce The Sims™ 4! Dnes nabí­zí Epic Store vzru­šu­jí­cí výběr bez­plat­né­ho obsa­hu pro popu­lár­ní simu­la­ci živo­ta. Tato akce na ome­ze­ný čas zahr­nu­je balí­ček... Read more »

Sony bude v rámci iniciativy Play at Home v březnu rozdávat...

Sony bude v rám­ci ini­ci­a­ti­vy Play at Home v břez­nu roz­dá­vat Ratchet & Clank a dal­ší hry pro PS4 a PS5. V loň­ském roce si hrá­či moh­li zdar­ma vyzved­nout Uncharted: The Nathan Drake Collection... Read more »

Epic Games Store bude od 14. ledna rozdávat Star Wars...

Epic Games Store bude od 14. led­na roz­dá­vat Star Wars Battlefront II v Celebration edi­ci. Do té doby si může­te zdar­ma vyzved­nout rogue­li­ke stra­te­gii Crying Suns. Read more »

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na první DLC pro...

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na prv­ní DLC pro Cyberpunk 2077. Bezplatný doda­tek bude zdar­ma, a vyjde už ze začát­ku příští­ho roku. Read more »

Devátou hrou zdarma od Epic Games je RPG roguelike záležitost...

Devátou hrou zdar­ma od Epic Games je RPG rogue­li­ke zále­ži­tost Darkest Dungeon. Dnes jí vystří­dá maleb­né RPG My Time at Portia. Read more »

Osmou hrou zdarma od Epic Games je logická plošinovka INSIDE....

Osmou hrou zdar­ma od Epic Games je logic­ká plo­ši­nov­ka INSIDE. Dnes jí vystří­dá popu­lár­ní Darkest Dungeon. Read more »

Šestou hrou zdarma od Epic Games je Tropico 5. Na Štědrý den...

Šestou hrou zdar­ma od Epic Games je Tropico 5. Na Štědrý den ho vystří­dá sty­li­zo­va­ná plo­ši­nov­ka INSIDE. Read more »

Overwatch si v rámci zimního eventu můžete vyzkoušet zcela...

Overwatch si v rám­ci zim­ní­ho even­tu může­te vyzkou­šet zce­la zdar­ma. Blizzard rov­něž zlev­nil Legendary Edition o 50%. Speciální akce kon­čí 4. 1. 2021. Read more »

Třetí hrou zdarma od Epic Games je atmosférický survival The...

Třetí hrou zdar­ma od Epic Games je atmo­sfé­ric­ký sur­vi­val The Long Dark. Čas máte do neděl­ních 17:00. Read more »

Multiplayer Call of Duty: Black Ops Cold War poběží od 17. do...

Multiplayer Call of Duty: Black Ops Cold War pobě­ží od 17. do 24. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku na všech dostup­ných plat­for­mách zdar­ma. Rozdělen bude do dvou fází, kte­ré nabíd­nou roz­díl­né reži­my. Read more »

Stahujte, první Zaklínač v rozšířené edici je na GOGU...

Stahujte, prv­ní Zaklínač v roz­ší­ře­né edi­ci je na GOGU zce­la zdar­ma. Read more »

EA oznámilo next-gen verzi Madden NFL 21. Ta bude stát €70...

EA ozná­mi­lo next-gen ver­zi Madden NFL 21. Ta bude stát €70 (1 845 Kč) ale pokud si hru poří­dí­te ješ­tě teď na PS4 nebo Xbox One, obdr­ží­te upgra­de na PS5 a Xbox... Read more »

PS5 exkluzivita Destruction AllStars byla odložena na únor...

PS5 exklu­zi­vi­ta Destruction AllStars byla odlo­že­na na únor příští­ho roku. V důsled­ku toho jsme se také dozvě­dě­li, že titul bude v den vydá­ní dostup­ný zdar­ma pro před­pla­ti­te­le PS Plus, a to po dobu dvou... Read more »

Podívejte se na rozpis tzv. post launch obsahu do...

Podívejte se na roz­pis tzv. post launch obsa­hu do Assassin’s Creed Valhalla. Obsah zdar­ma by měl dora­zit ke kon­ci letoš­ní­ho roku. Read more »

Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl...

Football Manager 2020 si zdar­ma na Epic Games Store stáh­lo půl mili­o­nu lidí Read more »

Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi...

Majitelé adven­tu­ry Control zís­ka­li omy­lem next-gen ver­zi zdar­ma, načež 505 Games jim jí násled­ně ode­bra­lo. Prý se jed­na­lo o omyl a upgra­de zdar­ma měl být navíc dostup­ný až při vydá­ní roz­ší­ře­ní AWE... Read more »

Stahujte taktickou tahovou hru Into the Breach, je zdarma na...

Stahujte tak­tic­kou taho­vou hru Into the Breach, je zdar­ma na Epic Games Store do 10. září Read more »

Dead by Daylight vyjde koncem roku pro PlayStation 5 a Xbox...

Dead by Daylight vyjde kon­cem roku pro PlayStation 5 a Xbox Series X. Nabídne radi­kál­ní gra­fic­ké vylep­še­ní, chod v 60 snímích ve 4K a upgra­de zdar­ma pro hrá­če na PlayStation 4 a Xbox One. Read more »

Populární looter-shooter The Division je na Uplay zdarma. Čas...

Populární looter-shooter The Division je na Uplay zdar­ma. Čas na vyzved­nu­tí máte do 7. září. https://register.ubisoft.com/the-division/ Read more »

K předobjednávce strategie Iron Harvest dostanete tři...

K předob­jed­náv­ce stra­te­gie Iron Harvest dosta­ne­te tři lito­gra­fie zdar­ma. Datum vydá­ní je 1. září. Read more »
Stránka načtena za 3,63537 s | počet dotazů: 224 | paměť: 48283 KB. | 24.02.2024 - 20:52:44