Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Životní příběh Jamese Cromwella: Od divadelního herce po nečekaný triumf ve filmu Babe a jeho pohled na nominaci na Oscara

Životní příběh Jamese Cromwella: Od divadelního herce po nečekaný triumf ve filmu Babe a jeho pohled na nominaci na Oscara

Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
Photo © 2004 20th Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Cromwell se naro­dil v Los Angeles, ale vyrůs­tal na Manhattanu, vystu­do­val Middlebury College a Carnegie-Mellon University a je synem fil­mo­vé­ho reži­sé­ra Johna Cromwella a hereč­ky Kay Johnsonové. Vystudoval herec­tví na Carnegie-Mellon a věno­val se diva­dlu (stej­ně jako jeho rodi­če), kde hrál vše od Shakespeara až po expe­ri­men­tál­ní hry. V tele­vi­zi se začal obje­vo­vat v roce 1974, kdy na sebe upo­zor­nil opa­ko­va­nou rolí pří­te­le Archieho Bunkera Stretche Cunninghama v seri­á­lu All in the Family (Všichni v rodi­ně).
Když Cromwell dostal scé­nář k fil­mu Babe (1995), pro­lis­to­val ho, aby zjis­til, kolik má replik. Viděl, že jich tolik nemá (měl jen 171 slov mlu­ve­né­ho dia­lo­gu a 61 slov, kte­rá byla zpí­va­ná), a tak se roz­ho­dl, že to nato­čí jako pěk­ně jed­no­du­chý film. Neuvědomil si však, že v tom­to fil­mu bude mít více času na plát­ně než v kte­rém­ko­li ze svých před­cho­zích fil­mů.

Když se Cromwell na kon­ci fil­mu dívá do kame­ry a říká „To sta­čí, pra­se, to sta­čí“, řekl, že v odra­zu viděl své­ho otce a v hla­vě při vyslo­vo­vá­ní této věty sly­šel, jak jeho otec říká „To sta­čí, Jamie, to sta­čí“. Hodně to pro něj zna­me­na­lo vzhle­dem k tomu, že to bylo popr­vé, co pro­šel fil­mem, aniž by o sobě pochy­bo­val.

Cromwell o své nomi­na­ci na Oscara: „Andy Warhol říkal, že kaž­dý dosta­ne svých 15 minut slá­vy. A jest­li je tohle ta moje, tak si nedo­ká­žu před­sta­vit lep­ších 15 minut.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší, Jamesi Cromwelle!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21936 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71789 KB. | 13.06.2024 - 21:52:55