Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Životní příběh Tarity Teriipaia: Od bambusové chýše na Bora Bora k Zlatému glóbu s Marlonem Brandem a do zániku H.M.S. Bounty

Životní příběh Tarity Teriipaia: Od bambusové chýše na Bora Bora k Zlatému glóbu s Marlonem Brandem a do zániku H.M.S. Bounty

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tarita Teriipaia se naro­di­la v bam­bu­so­vé chý­ši šest kilo­me­t­rů od jedi­né ves­ni­ce na Bora Bora, Vaitape, ve Francouzské Polynésii a ve fil­mu Vzpoura na Bounty (1962) si zahrá­la Maimiti po boku Marlona Branda, za což byla nomi­no­vá­na na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Tarita pra­co­va­la jako umý­vač­ka nádo­bí v leto­vis­ku poblíž Papeete na Tahiti, když byla obje­ve­na. V roce 1962 se sta­la Brandovou tře­tí man­žel­kou. Brandova dru­há man­žel­ka Movita před­tím hrá­la Tehani ve ver­zi fil­mu z roku 1935.

Brandovy pověst­né výstřel­ky na pla­ce dosáh­ly v tom­to fil­mu vrcho­lu. Podle Brandovy bio­gra­fie od Petera Mansa měl Brando v té době už tako­vý vliv, že při­měl MGM, aby dala zele­nou prak­tic­ky kaž­dé­mu jeho pobu­řu­jí­cí­mu nápa­du. V jed­nu chví­li stá­hl lidi z fil­mo­vé­ho štá­bu, aby vyzdo­bi­li a navrh­li svat­bu jeho pří­te­le na Tahiti. Jindy zase nechal na Tahiti dopra­vit leta­dla plná beden šam­paň­ské­ho, kro­ca­nů a šun­ky na večír­ky.

Loď pou­ži­tá v tom­to fil­mu, posta­ve­ná pod­le spe­ci­fi­ka­cí MGM v lucem­bur­ské spo­leč­nos­ti Smith and Rhuland Ltd., byla téměř čty­ři dese­ti­le­tí oblí­be­nou turis­tic­kou atrak­cí v Petrohradě na Floridě. Návštěvníci si mohou loď pro­hléd­nout a dozvě­dět se více jak o his­to­ric­ké lodi H.M.S. Bounty, tak o dvou fil­mo­vých ver­zích kni­hy Nordhoffa a Halla od MGM. Byla zno­vu pou­ži­ta jako Edinburská obchod­ní loď ve fil­mu Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže (2006) a v roce 2012 se poto­pi­la během huri­ká­nu Sandy.

Zdroj: IMDb a Wikipedia

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Tarito Teriipaie!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17021 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72181 KB. | 23.04.2024 - 13:44:21