Kritiky.cz > 2023 > Září > 16

Jen mezi námi - T.L.Swanová

Autorka T.L. Swanová je aus­tral­ská psy­cho­lož­ka a spi­so­va­tel­ka roman­tic­kých knih, kte­ré býva­jí ozna­čo­vá­ny za best­selle­ry pro její dob­ře popsa­né cha­rak­te­ry postav. Christopher Miles je jed­na­tři­cet a žije v Londýně. Spolu se svý­mi... Read more »
Stránka načtena za 2,28040 s | počet dotazů: 173 | paměť: 46630 KB. | 23.06.2024 - 10:55:35