Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 17

Zlomené pero-nádherný román z válečného období

Máte rádi romá­ny z váleč­né­ho pro­stře­dí? Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh? Sabine Ebertová si pro vás při­pra­vi­la román s názvem Zlomené pero, kte­rý se vám roz­hod­ně bude líbit.  Read more »

MARIE TEREZIE císařovna a matka – pohled do nitra královské rodiny

Marií Terezií i její­mi dět­mi se zabý­vám mno­ho let. Proto mě vel­mi zau­ja­la pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros Media a. s., vyda­ná v roce 2022. Dělí se na čty­ři čás­ti, jež mapu­jí život... Read more »
Stránka načtena za 2,38231 s | počet dotazů: 183 | paměť: 48221 KB. | 10.12.2023 - 23:58:03