Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 09

Marvels - post titulková scéna

Na kon­ci fil­mu Monica Rambeau pou­ží­vá své schop­nos­ti a zdá se, že se obě­to­va­la k zachrá­ně­ní vesmí­ru, ale nako­nec se obje­ví úpl­ně jin­de. První náznak byl setká­ní s její mat­kou Marií, kte­rá... Read more »

Soutěž k filmu Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu

S pre­mi­é­rou fil­mu Kouzelná Beruška a Černý kocour ve fil­mu vyhla­šu­je­me sou­těž u kni­hu Kouzelná Beruška a Černý Kocour - Náramky a jiné ozdo­by. Stačí odpo­vě­dět správ­ně 3 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí... Read more »
Stránka načtena za 2,81337 s | počet dotazů: 179 | paměť: 48235 KB. | 11.12.2023 - 00:45:20